Swinburne > Diplomas > Bằng cấp tại Swinburne Việt Nam

Bằng cấp tại Swinburne Việt Nam

Swinburne Việt Nam là chương trình liên kết giữa Tổ chức Giáo dục FPT và ĐH Công nghệ Swinburne (Australia). Chương trình đào tạo, giảng dạy tại Swinburne Việt Nam hoàn toàn được chuyển giao từ các khoa Kinh doanh và Công nghệ Thông tin của Swinburne (Australia). Sinh viên được giảng dạy bởi các giáo sư, chuyên gia quốc tế từ Swinburne hoặc đã có thời gian theo học tại các trường Đại học trên toàn thế giới. 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ nhận bằng Cử nhân có hình thức và giá trị tương đương với bằng được cấp tại Australia. 

Mẫu Bằng Cử nhân Kinh doanh Mẫu Bằng Cử nhân Công nghệ Thông tin