Swinburne > Graduate > Đăng ký khóa Tiến sĩ với hệ thống phòng thí nghiệm tại FPT

Đăng ký khóa Tiến sĩ với hệ thống phòng thí nghiệm tại FPT

Đăng ký khóa Tiến sĩ với hệ thống phòng thí nghiệm tại FPT

Sinh viên quan tâm đến các chủ đề nghiên cứu liên minh với các công nghệ cập nhật của Cách mạng công nghiệp 4.0 có thể đăng ký quỹ nghiên cứu và hỗ trợ từ nhóm FPT khi thực hiện nghiên cứu tiến sĩ hoặc thạc sĩ với Swinburne Australia. Các ứng viên sẽ nhận được khoảng 700 USD trợ cấp mỗi tháng trong suốt thời gian nghiên cứu. Ứng viên sẽ tập trung nghiên cứu để giải quyết các vấn đề trong ngành do Tập đoàn FPT cung cấp. Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng gửi cho chúng tôi một ứng dụng đến văn phòng tuyển sinh và đặt và phỏng vấn.