Cán bộ

Sinh viên có thể giải đáp khúc mắc  và các vấn đề liên quan đến Tuyển sinh, Đào tạo và Dịch vụ sinh viên.

Ban Đào tạo

TS. Trương Công Duẩn – Giám đốc Đào tạo, Campus Hà Nội

Tel: 090 492 9619

Email: duantc@fe.edu.vn

Thạc Sĩ. Nguyễn Duy Trường – Giám đốc Đào tạo, Campus TP. Hồ Chí Minh

Tel: 0988 725 895

Email: TDuy@swin.edu.au

Ban Công tác Sinh viên

TS. Marisha McAuliffe, Giám đốc StudentHQ

Tel: 0762 289 664

Email: marishamcauliffe@gmail.com

Ms. Nguyễn Thị Đào

Tel: 032 9984 172

Email: daont9@fe.edu.vn

Ms. Olga Oshkina

Email: studenthq@fe.edu.vn

Ban tư vấn và đào tạo

Mr. Lại Hồng Anh

Tel: 097 552 4829

Email: anhlh12@fe.edu.vn

Ms. Trần Thị Lệ Thủy

Tel: 093 888 6528

Email: thuyttl7@fe.edu.vn