Cán bộ Swinburne Việt Nam

Sinh viên có thể giải đáp khúc mắc  và các vấn đề liên quan đến Tuyển sinh, Đào tạo và Dịch vụ sinh viên.

Ban Đào tạo:

TS. Trương Công Duẩn – Trưởng ban Đào tạo

Tel: 090 492 9619

Email: duantc@fe.edu.vn

 

 

 

Ban Công tác Sinh viên:

Ms. Nguyễn Thị Đào

Tel: 032 9984 172

Email: daont9@fe.edu.vn

 

 

 

Ban Tư vấn và Đào tạo:

Ms. Trần Thị Lệ Thủy

Tel: 093 888 6528

Email: thuyttl7@fe.edu.vn

 

 

 

 

Ms. Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Tel: 098 800 1162

Email: trangntq18@fe.edu.vn

 

 

 

 

Bitnami