Học bổng

Điều kiện học bổng của Swinburne Việt Nam sinh viên nhập học năm học 2024-2025

Học bổng sẽ được trao cho các thí sinh đăng ký tham gia xét học bổng. Swinburne Việt Nam thực hiện sứ mệnh đem lại sự Thành Công cho người học thông qua cung cấp chương trình đào tạo có chất lượng TOP 1% thế giới tại Việt Nam.

Swinburne Việt Nam tài trợ học bổng với các sinh viên đang có mong muốn thay đổi để học tập tốt hơn, trở thành công dân toàn cầu. Đây được gọi là sinh viên thuộc thế hệ next gen_now khi luôn hành động tiên phong nắm bắt những cơ hội của cuộc cách mạnh công nghệ để tạo ra sự thành công cho bản thân, gia đình và xã hội.

Đối tượng cấp học bổng

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, làm thủ tục nhập học (nộp hồ sơ và phí nhập học, học phí lần đầu) và có mong muốn theo học chương trình đại học tại Swinburne Việt Nam.

– Học bổng được cấp cho toàn bộ giai đoạn học chuyên ngành, không bao gồm nội dung thuộc chương trình Công dân toàn cầu.

– Học bổng Swinburne Việt Nam được cấp cho đối tượng có tham gia đăng ký thi tuyển và xét học bổng. Cụ thể đối tượng:

 • Có mong muốn học tập và trải nghiệm môi trường học tập quốc tế;
 • Có tầm nhìn tích cực về tương lai và mong muốn nắm bắt được cơ hội của tương lai;
 • Có động lực phấn đấu, không phụ thuộc vào kết quả học tập phổ thông quá khứ hoặc trình độ tiếng Anh;
 • Có thành tích THPT khá tốt, có hoạt động mang lại giá trị cho cộng đồng;
 • Có mong muốn tiếp cận các cơ hội giáo dục chất lượng cao nhưng có những khó khăn như bị khuyết tật, thuộc dân tộc thiểu số, ở vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, gia đình có bố mẹ chưa được học đại học mà có con đầu tiên muốn học đại học.

Phạm vi áp dụng

 • Áp dụng cho thí sinh nhập học tại tất cả các cơ sở của Swinburne Việt Nam năm học 2024-2025.
 • Học bổng này sẽ được áp dụng cho các học kỳ chuyên ngành, không áp dụng cho giai đoạn học chương trình Công dân toàn cầu, không áp dụng cho phí học lại và các khoản phí khác.

Ngân sách học bổng

Ngân sách học bổng sẽ theo định mức học bổng hằng năm.

Điều kiện duy trì học bổng

Chúng tôi sẽ xem xét giảm trừ hoặc thu hồi học bổng đã cấp cho sinh viên vào thời điểm sau khi kết thúc mỗi học kỳ nếu sinh viên không đáp ứng yêu cầu duy trì học bổng dưới đây:

+ Sinh viên không đạt yêu cầu về tiến độ học tập/môn học (ví dụ: không pass môn học của các học kỳ trước, lùi chậm defer tiến độ học tập quá dài quá 1 năm);

+ Sinh viên vi phạm quy định liên quan tới các hành vi không được chấp nhận (unaccepted behavior), liêm chính (integrity), nội qui, hoặc vi phạm pháp luật.

Việc xem xét quyết định giảm trừ hoặc thu hồi học bổng (nếu có) được quyết định bởi Giám đốc Swinburne Việt Nam trên cơ sở đề xuất của các Ban/phòng chức năng.

Chi tiết về điều kiện duy trì học bổng.

Tiêu chuẩn tối thiểu để tham gia đăng ký xét các hình thức học bổng

Swinburne Việt Nam tìm kiếm và tuyển dụng các thí sinh có tinh thần tiên phong – next gen_now trong việc mong muốn học tập trong môi trường quốc tế để trở thành công dân toàn cầu, tiên phong trong đổi mới, sáng tạo và ứng dụng thực tiễn.

Tổng học phí của chương trình học cho sinh viên nhập học năm 2024 là 513,260 triệu VNĐ (khoảng 22.000 USD).

Với các sinh viên đăng ký nhập học tại Đà Nẵng, ngoài các học bổng thông thường, sinh viên còn được nhận thêm 50 triệu VNĐ học bổng khi tới học tập tại Đà Nẵng – trung tâm kinh tế, công nghệ và là một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới.

Sinh viên chuyển đổi khu vực học tập giữa các cơ sở của Swinburne Việt Nam không thay đổi học phí.

Với sự hỗ trợ đặc biệt từ Swinburne University of Technology và Đại học FPT, các thí sinh sẽ có những học bổng ưu đãi đặc biệt. Thí sinh đăng ký các vòng thi tuyển và xét học bổng với các mức học bổng dành cho cả chương trình học tập gồm:

Học bổng Change-Maker (Người thay đổi): Giá trị 50-100 triệu VND

– Điều kiện hồ sơ:

 • Học sinh có điểm trung bình (GPA) lớp 11; học kỳ 1, hoặc cả năm lớp 12 từ 7,0-7,5 trở lên (Không bao gồm các môn Giáo dục thể chất (Thể dục), Giáo dục quốc phòng và Giáo dục công dân);
 • Có mong muốn thay đổi để học tập tốt hơn trong môi trường quốc tế;
 • Có khả năng tiếng Anh cơ sở và mong muốn nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh để học tập trong môi trường quốc tế;
 • Tham gia và đạt kết quả thi tuyển vào Swinburne.

Học bổng Pioneer (Người tiên phong): Giá trị 125-150 triệu VND

– Điều kiện hồ sơ:

 • Học sinh có điểm trung bình lớp 11; học kỳ 1, hoặc cả năm lớp 12 từ 8.0 trở lên;
 • Có mong muốn học tập trong môi trường quốc tế;
 • Có khả năng tiếng Anh ở mức khá tốt;
 • Có kết quả thi tuyển loại khá và thể hiện rõ tinh thần tiên phong.

Học bổng Talent (Tài năng): Giá trị 175–200 triệu VND

– Điều kiện hồ sơ:

 • Học sinh có điểm trung bình lớp 11; học kỳ 1, hoặc cả năm lớp 12 từ 8.5 trở lên;
 • Có mong muốn học tập trong môi trường quốc tế, có hoạt động gây ảnh hưởng tốt tới xã hội;
 • Có khả năng tiếng Anh ở mức tốt trở lên;
 • Có kết quả thi tuyển đạt tốt và thể hiện tài năng (liên quan tới năng lực tư duy, phân tích hoặc giải quyết vấn đề).

Học bổng NEXT GEN_NOW (Thế hệ mới): Giá trị 225–250 triệu VND

– Điều kiện hồ sơ:

 • Học sinh có điểm trung bình lớp 11; học kỳ 1, hoặc cả năm lớp 12 từ 9.0 trở lên;
 • Có mong muốn học tập trong môi trường quốc tế, có hoạt động gây ảnh hưởng tốt tới xã hội;
 • Có khả năng tiếng Anh ở mức tốt trở lên;
 • Có kết quả thi tuyển đạt tốt và thể hiện tài năng (liên quan tới năng lực tư duy, phân tích hoặc giải quyết vấn đề) và năng lực sáng tạo vượt trội.

Học bổng Outstanding (Xuất sắc): Giá trị 275–300 triệu VND

– Điều kiện hồ sơ:

 • Học sinh có điểm trung bình lớp 11; học kỳ 1, hoặc cả năm lớp 12 từ 9.0 trở lên:
 • Có mong muốn học tập trong môi trường quốc tế, có hoạt động gây ảnh hưởng tốt tới xã hội;
 • Có khả năng tiếng Anh ở mức tốt trở lên;
 • Có kết quả thi tuyển đạt tốt và thể hiện tài năng (liên quan tới năng lực tư duy, phân tích hoặc giải quyết vấn đề) và năng lực sáng tạo vượt trội;
 • Có thành tích xuất sắc tạo ảnh hướng tích cực tới kinh tế, xã hội, môi trường được ghi nhận.

Học bổng Sustainable Development (Phát triền bền vững): Giá trị 150-400 triệu VND

– Điều kiện hồ sơ:

 • Học sinh có điểm trung bình lớp 11; học kỳ 1, hoặc cả năm lớp 12 từ 7.0 trở lên;
 • Có mong muốn tiếp cận các cơ hội giáo dục chất lượng cao nhưng có những khó khăn như bị khuyết tật, thuộc dân tộc thiểu số, ở vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, gia đình có bố hoặc mẹ bị tử vong vì tai nạn hoặc Covid, gia đình có bố mẹ chưa được học đại học mà có con đầu tiên muốn học đại học;
 • Có thái độ tích cực với mong muốn học tập để tạo những đóng góp cho gia đình, xã hội.

Học bổng Olympia: Giá trị trên 300 triệu VND  

– Điều kiện hồ sơ:

 • Có thành tích học tập THPT và khả năng tiếng Anh với kết quả cao hơn so với mức học bổng Tài năng;
 • Có tư duy, tầm nhìn và hoạt động xã hội vượt trội;
 • Đạt thành tích hoặc có ảnh hưởng lớn về hoạt động xã hội, đạt giải cao trong các kỳ thi thành phố, quốc gia; có hoạt động gây ảnh hưởng với cộng đồng và tiên phong ứng dụng công nghệ;
 • Có thành tích xuất sắc tạo ảnh hướng tích cực tới kinh tế, xã hội, môi trường được ghi nhận.

Học bổng FPT Talent với trị giá 150 triệu VND: Dành cho các thí sinh có bố hoặc mẹ làm việc tại các đơn vị thuộc tập đoàn FPT

– Điều kiện hồ sơ:

 • Học sinh có điểm trung bình lớp 11; học kỳ 1, hoặc cả năm lớp 12 từ 7.0 trở lên;
 • Có mong muốn tiếp cận các cơ hội giáo dục chất lượng cao và có bố mẹ đang làm việc ở các đơn vị của Tập đoàn FPT sở hữu 100% vốn điều lệ;
 • Có thái độ tích cực với mong muốn học tập để tạo những đóng góp cho gia đình, xã hội.

Thủ tục xét học bổng:

 • Vòng 1: Nộp hồ sơ và đăng ký thi tuyển – Hồ sơ bao gồm kết quả học tập gần nhất; các chứng chỉ tiếng Anh; các bằng chứng về các hoạt động xã hội.

*Thí sinh thuộc đối tượng có hoàn cảnh khó khăn muốn đăng ký xét học bổng “Phát triển bền vững” nộp đơn đề nghị cùng những bằng chứng liên quan. Thí sinh có thể nộp trực tiếp cho cán bộ tư vấn tuyển sinh hoặc nộp hồ sơ lên MySwinburne (Portal đăng ký nhập học trực tuyến).

 • Vòng 2: Thi tuyển – Thí sinh tham gia thi tuyển nhằm đánh giá năng lực tư duy. Thí sinh có thể được mời phỏng vấn với lãnh đạo Swinburne để đánh giá thêm về năng lực, nguyện vọng học tập.

Đăng ký thông tin tuyển sinh tại đây: tuyensinh.swin.edu.vn