Học phí

Học phí của chương trình bao gồm học phí học chương trình Công dân toàn cầu và học phí học Chuyên ngành gồm:

1. Chương trình Công dân toàn cầu:

Mức học phí của chương trình Công dân toàn cầu là 14 triệu VNĐ/mức độ (tương đương 600USD/ mức độ). Tối đa là 6 mức độ trong vòng 1 năm, thí sinh sẽ được phỏng vấn để tư vấn mức độ học phù hợp nhất. Đây là chương trình đào tạo nền tảng để trở thành công dân toàn cầu.

2. Chương trình chuyên ngành:

Học phí cửa chương trình chuyên ngành tại Swinburne là 513 triệu VNĐ toàn khóa học (tương đương 20.000 USD/một khoá học) 3 năm. Sinh viên có cơ hội giành được học bổng cho toàn khóa học trong các chương trình thi tuyển và xét tuyển vào học tại Swinburne Việt Nam.

  • Ghi chú: Học phí niêm yết theo tiền Việt Nam (VNĐ) theo từng khoá học và có thể thay đổi không quá 10%/năm học tùy theo điều kiện. Sau 3 năm hoạt động có ưu đãi về học phí, kể từ kỳ nhập học năm học 2023, mức học phí dự kiến của Swinburne sẽ là 512 triệu VND, tương đương 22.000 USD/toàn khóa học) cho các sinh viên nhập học từ năm 2023.

Đăng ký thông tin tuyển sinh tại đây: tuyensinh.swin.edu.vn

tuyen sinh swinburne