Swinburne > Admission > Học phí

Học phí

Học phí của chương trình bao gồm học phí học Khởi sự đại học và học phí học Chuyên ngành gồm:

Chương trình Khởi sự đại học: 14 triệu VNĐ/mức độ (tương đương 600USD/ mức độ). Tối đa là 6 mức độ trong vòng 1 năm, thí sinh sẽ được phỏng vấn để tư vấn mức độ học phù hợp nhất. Đây là chương trình đào tạo nền tảng để trở thành công dân toàn cầu.

Chương trình chuyên ngành: 466,6 triệu VNĐ toàn khóa học (tương đương 20.000 USD/một khoá học) 3 năm. Sinh viên có cơ hội giành được học bổng từ 20% đến 40% cho toàn khóa học trong các chương trình thi tuyển và xét tuyển vào học tại Swinburne Việt Nam.

Ghi chú: Học phí niêm yết theo tiền Việt (VND) theo từng khoá học và không thay đổi trong suốt thời gian học.