Swinburne > Research > Tầm nhìn của chúng tôi

Tầm nhìn của chúng tôi

Tại Swinburne Vietnam, chúng tôi tập trung vào các nghiên cứu ứng dụng gắn liền với những mô hình kinh doanh mới và công nghệ mới của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Cán bộ, giảng viên và sinh viên có thể tham gia và các nghiên cứu ban đầu hoặc triển khai dự án với Ban công nghệ của Tập đoàn FPT hoặc FPT Software cũng như các đơn vị công nghệ khác. Các nghiên cứu thực tiễn sẽ giúp sinh viên và giảng viên của trường có một cách tiếp cận thực tiễn với các giải pháp mới công nghệ đang trở thành xu hướng của tương lai.
Việc liên kết giữa Swinburne và FPT tạo điều kiện và môi trường lý tưởng cho gắn kết giữa học thuật, nghiên cứu cơ bản với ứng dụng thực tiễn. Tập đoàn FPT đang tiên phong là đối tác cung cấp dịch vụ chuyển đổi kỹ thuật số cho các Tập đoàn lớn như Boeing, Airbus, UPS, Toshiba, Hitachi. Swinburne Việt Nam có thể kết hợp các nghiên cứu thương mại và trở thành mô hình liên kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu ứng dụng. Ngoài Tập đoàn FPT, sinh viên, giảng viên cũng được tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận các trung tâm, học viện hoặc công ty nghiên cứu ứng dụng khác.