Thông tin liên hệ phòng Student HQ

Để được hỗ trợ giải đáp mọi băn khoăn, thắc mắc, sinh viên có thể liên hệ với phòng StudentHQ Swinburne Việt Nam tại:

 

Student HQ – Phòng 101, Tầng 1, Swinburne Việt Nam

Dr. Marisha McAuliffe
Email: mbmcauliffe@swin.edu.au
 

Ms. Nguyễn Thị Đào  –  Student Support Officer

Email: daonguyen@swin.edu.au

Ms. Nguyễn Minh Ngọc (Bonnie) – Student Life Officer

Email: bonnienguyen@swin.edu.au

Mr. Yos Iwanczuk – Student Life Officer

Hotline: 0795 089 998

Email: studenthq-vn@swin.edu.au


Dịch vụ sinh viên