Swinburne > Second Major – Phân tích dữ liệu

Second Major - Phân tích dữ liệu

Second Major (Chuyên ngành thứ hai) là chuyên ngành có thể lựa chọn học thay vì học các môn tự chọn riêng lẻ trong ngành và chuyên ngành chính đã chọn. Xin lưu ý rằng sinh viên không thể chọn cùng chuyên ngành với chuyên ngành đầu tiên của mình.

Second Major:  Phân tích dữ liệu

Dữ liệu thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Trong chuyên ngành này, sinh viên sẽ tìm hiểu cách sử dụng phân tích kinh doanh và trí tuệ kinh doanh để giải quyết ‘các vấn đề xấu’ và cung cấp thông tin chi tiết về doanh nghiệp. Các hệ thống này bổ sung giá trị chiến lược cho một doanh nghiệp, bổ sung cái nhìn sâu sắc về hành vi của người tiêu dùng, tạo ra tiêu chí chuẩn của tổ chức, cải thiện hiệu quả và hình thành các chiến lược để cung cấp thông tin cho các hoạt động ra quyết định. Khám phá cách cải thiện sự nhanh nhạy trong kinh doanh thông qua sự hiểu biết về dữ liệu lớn.

Các môn học khi chọn second major Phân tích dữ liệu:

INF20016 – Big Data Management
ICT30005 – Professional Issues in Information Technology
INF30004 – Business Intelligence and Data Visualisation
INF30015 – Knowledge Management and Analytics
INF30018 – Information Systems Management
INF30020 – Information Systems Risk and Security
INF30027 – Business Information Systems Industry Project
INF30030 – Business Analytics