Chúng tôi cung cấp các hội thảo kỹ năng học tập, các buổi tư vấn trực tiếp, hỗ trợ cho sinh viên đối mặt với những thách thức, tài liệu học tập hữu ích và nhiều hơn nữa.

Hỗ trợ từ các sinh viên khác

Đôi khi được lắng nghe  và chia sẻ từ những người đồng môn hoặc các anh chị khóa trước trong cộng đồng Swinburne sẽ là kinh nghiệm quý báu giúp bạn vượt qua những khó khắn trong học tập. Swinburne Việt Nam tạo ra môi trường sư phạm thân thiện, sinh viên có thể gặp gỡ các Giáo viên hướng dẫn, đồng môn hoặc chia sẻ suy nghĩ của mình trong các nhóm học tập. 

  • Nhóm học tập
  • Đồng môn
  • Giáo viên hướng dẫn

 

Hỗ trợ cho khóa học của bạn

Sinh viên có thể được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc về khóa học, cấu trúc chương trình và bổ trợ trong quá trình học tập.

Hỗ trợ về khóa học và nhập môn

Chuyên gia tư vấn khóa học có thể giúp bạn:

  • chọn đúng môn học đăng ký để đáp ứng đúng yêu cầu của khóa học 
  • thay đổi chuyên ngành chính hoặc chuyên ngành ghép của bạn
  • lập kế hoạch chương trình học của bạn để bạn hoàn thành khóa học của bạn đúng thời hạn

Hỗ trợ tư vấn khóa học phù hợp

Các Hướng dấn sinh phát triển học thuật của Swinburne Việt Nam sẵn sàng cho cho bạn lời khuyên nếu:

  • bạn không chắc chắn đang theo đúng khóa học
  • bạn phân vân lựa chọn chuyên ngành và môn học phù hợp
  • bạn muốn có một số lời khuyên về cách phù hợp với việc học tập hoặc cải thiện điểm số của bạn.

Các dịch vụ sinh viên

Phản hồi sinh viên

Việc làm sinh viên

Kí túc xá

Bitnami