Tìm việc

Dù bạn đang tìm công việc làm thêm trong lúc đang học, hoặc bạn đã sẵn sàng để bắt đầu sự nghiệp của mình, Swinburne Việt Nam có thể hỗ trợ bạn tìm việc làm.

Liên hệ cố vấn nghề nghiệp

Các cố vấn nghề nghiệp của Swinburne Việt Nam sẵn sàng lắng nghe, và giúp bạn phát triển kế hoạch nghề nghiệp,  hướng tới mục tiêu nghề nghiệp của bạn. 

Swinburne Việt Nam khuyến khích sinh viên sử dụng các tài nguyên phát triển nghề nghiệp trực tuyến rộng lớn trên SwinEmploy trước khi tham dự các cuộc hẹn cá nhân.

Truy cập hỗ trợ nghề nghiệp được cá nhân hóa, thảo luận về các mục tiêu nghề nghiệp của bạn và phát triển các bước thực tế để tiếp cận chúng:

  • Đặt câu hỏi – gửi cho chúng tôi câu hỏi phát triển nghề nghiệp của bạn thông qua SwinEmploy
  • Gửi cho chúng tôi câu hỏi nghề nghiệp nhanh chóng của bạn và chúng tôi sẽ giúp hướng bạn đến các thông tin và hỗ trợ có liên quan.
  • Hỗ trợ xin việc – chương trình Career Start sẽ hướng dẫn bạn từng bước cách tạo một sơ yếu lý lịch, thư xin việc, hồ sơ LinkedIn và chuẩn bị kỹ năng cho buổi phỏng vấn
  • Trò chuyện nghề nghiệp – đặt câu hỏi nhanh của bạn (10 phút) mà không cần đặt trước
  • Nhóm hỗ trợ Nghề nghiệp và Việc làm của trường sẽ tổ chức các buổi drop-in thường xuyên, bạn có thể đến để biết thông tin nghề nghiệp hoặc để lại 1 câu hỏi nhanh. Bạn không cần phải hẹn trước vì các buổi hướng nghiệp này sẽ được tổ chức tại Common Room của trường.

Các dịch vụ sinh viên

Phản hồi sinh viên

Việc làm sinh viên

Kí túc xá

Bitnami