Swinburne > Subjects > Kinh doanh và xã hội

Kinh doanh và xã hội

KINH DOANH VÀ XÃ HỘI

ORG20002    |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

MGT10001 Giới thiệu về Quản trị

Điều kiện đồng thời

Không

Mục tiêu môn học

Môn học này là thách thức với sinh viên về việc xác định và đánh giá các vấn đề kinh tế xã hội, vai trò của các đối tác liên quan tới doanh nghiệp, và là nguồn tiềm năng cho các giải pháp kinh doanh, giúp thúc đẩy sự phát triển và đổi mới bền vững. Chuyên ngành tập trung chính là đạt được sự đánh giá cao từ các nhà đầu tư & đối tác, tăng hiểu biết về lý thuyết này, định hình tư duy tích hợpxuyên suốt các quy định (?). Vì thế, sẽ có hai lĩnh vực quan trọng mà lý thuyết này giúp định hình và định nghĩa: đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Nghiên cứu và tăng nhận thức về các vấn đề và xu hướng quan trọng làm nổi bật giao diện kinh doanh – xã hội.
2. Tăng hiểu biết về quy trình kinh doanh và kinh tế bằng cách sử dụng phương pháp phân tích xã hội và xem xét các quan điểm và ưu tiên của các bên liên quan.
3. Làm việc độc lập hay hội nhóm để đưa ra những lý lẽ hợp lý, với chứng cứ rõ ràng, từ đó giải quyết các vấn đề xã hội từ góc độ lợi ích của các bên liên quan.
4. Khám phá và phản hồi các sáng kiến, ý tưởng , đa văn hóa và đa chức năng.

General Skills Outcome

• Kỹ năng làm việc nhóm
• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng phân tích
• Kỹ năng giao tiếp
• AKhả năng giải quyết những vấn đề lạ
• Khả năng làm việc độc lập