Swinburne > Course > Media and Communication > Social Media Swinburne

Social Media Swinburne

Major: SOCIAL MEDIA

Minor: DIGITAL MARKETING

Course detail:

Program Code:

Duration: 3 years

Faculty: Media and Communications

Location: Hanoi

Mode: Full-time

Time launch: September 2020

School Year 1:

Semesters 1:
Semesters 2:
Semesters 3:

School Year 2:

Semesters 1:
Semesters 2:
Semesters 3:

School Year 3:

Semesters 1:
Semesters 2:
Semesters 3:

Career Opportunities

Do nhu cầu chuyển đổi và phát triển nhanh chóng của các phương thức truyền thông số, sinh viên tốt nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện có khả năng đóng vai trò tiên phong về chuyển đổi số trong ngành này và sẽ có một tương lai việc làm triển vọng với thu nhập cao không những chỉ ở Việt Nam và quốc tế. Tất cả các doanh nghiệp, công ty dịch vụ truyền thông và quảng cáo đều cần cần các ứng cử viên có tiếng Anh hoàn hảo, kỹ năng làm việc của công dân toàn cầu, kiến thức cập nhật nhất trong lĩnh vực toàn cầu và khả năng thực hành được trang bị trong quá trình học tập và thực tập. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm các vị trí sau tại công ty trong nước và toàn cầu: 

+ Cán bộ, chuyên gia quản lý, điều hành trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, truyền thông và tổ chức sự kiện;

+Cán bộ, chuyên gia quan lý vận hành các nền tảng số (digital flatform) liên quan tới quảng cáo, chăm sóc dịch vụ khách hàng, quản lý hành vi khách hàng tại các công ty, dịch vụ trong các ngành ngân hàng, thanh toán, dụ lịch, đào tạo, phân phối trong nước và quốc tế;

+ Chuyên viên lập trình, phát triển ứng dụng, thiết kế, biên tập và triển khai các sản phẩm, dịch vụ đa phương tiện;

+ Tham gia vào các dự án với vai trò là người quản trị dự án về truyền thông;

+ Cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về quảng cáo và truyền thông tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các cơ sở đào tạo.

Education program

Cấu trúc chương trình gồm các giai đoạn nhằm tối ưu hoá quá trình trải nghiệm học tập của mỗi sinh viên, bao gồm:

Công dân toàn cầu

Công dân toàn cầu là chương trình xây dựng các kiến thức và kỹ năng nền tảng cho sinh viên có thể học tập, làm việc trong môi trường quốc tế. Nội dung của chương trình bao gồm việc đào tạo nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh và các kỹ năng của công dân toàn cầu. Đây là các kỹ năng liên quan tới giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy phản biện, logic, tranh biện, sáng tạo. Đây cũng là giai đoạn sinh viên có thể trải nghiệm văn hoá và tác phong học tập, làm việc, nghiên cứu khoa học trong môi trường quốc tế.

Tuỳ theo kết quả phỏng vấn về trình độ tiếng Anh và kỹ năng công dân toàn cầu, sinh viên sẽ được sắp xếp và các lớp học với trình độ phù hợp từ level 1 tới level 6 với thời gian từ 4 tới 12 tháng để hoàn thành chương trình Công dân toàn cầu. Việc học tập của giai đoạn công dân toàn cầu được thực hiện tại “The Little Australia” là môi trường Australia thu nhỏ. Sinh viên khi hoàn thành chương trình công dân toàn cầu, đạt yêu cầu về tiếng Anh IELTS 6.0 hoặc B2 sẽ tiếp tục giai đoạn học chuyên môn.  

Chương trình học chuyên môn bao gồm các giai đoạn:

Để hoàn thành bằng cử nhânngành Truyền thông đa phương tiện cần hoàn thành 300 điểm tín chỉ. Sinh viên trải qua học tập với 23 môn học và một kỳ thực hành tại doanh nghiệp được tính tương đương một môn học. Tất cả các môn học có giá trị 12.5 tín chỉ.

Kiến thức nền tảng

Sinh viên được học tập các kiến thức nền tảng của ngành học đã được lựa chọn. Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức nền tảng về kinh tế, hoạt động doanh nghiệp, marketing, hành vi khách hàng, tư duy kinh doanh sáng tạo. Trong mỗi môn học, sinh viên sẽ được tiếp xúc sớm với doanh nghiệp, công nghệ, khách hàng và các chuyên gia trong ngành (mentors) và các điều kiện thực tế để khám phá cơ hội liên quan tới lĩnh vực mà mình đã lựa chọn. 

Kiến thức chuyên ngành

Sinh viên lựa chọn và học tập theo chuyên ngành. Đây là giai đoạn quan trọng trong xây dựng các kiến thức và kỹ năng chuyên ngành phù hợp cho công việc của tương lai. Các kiến thức và kỹ năng cơ bản và chuyên sâu liên quan tới truyền thông chuyên nghiệp, hành vi khách hàng, sáng tạo nội dung (content), quảng cáo và các công nghệ quảng cáo số, thiết kế, thương hiệu và hình ảnh. Việc học tập sẽ gắn chặt giữa kiến thức cập nhật nhất từ chương trình của Swinburne và điều kiện thực hành tại doanh nghiệp. Điều này giúp sinh viên có tư duy ứng dụng và thực hành.    

Thực hành tại doanh nghiệp

Đây là giai đoạn sinh viên làm việc và thực hành tại doanh nghiệp. Quá trình thực tập được thiết kế với chương trình chi tiết nhằm đưa sinh viên tới doanh nghiệp và giải quyết được các bài toán thực tế tại doanh nghiệp liên quan tới truyền thông số và thiết kế số tại Việt Nam hoặc quốc tế. Sinh viên được hỗ trợ của giáo viên và dẫn dắt của các chuyên gia trong ngành. Học tại Swinburne, sinh viên ít nhất sẽ có nửa năm kinh nghiệp làm việc thực tế. 

Kiến thức nâng cao và trải nghiệm quốc tế

Sau quá trình thực hành tại doanh nghiệp, sinh viên sẽ khám pháp thêm những đam mê hoặc các nội dung cần học nâng cao. Sinh viên được học tập các môn học cần thiết cho sự nghiệp tương lai của mình triển khai các dự án truyền thông, thiết kế số tại Innovation lab hoặc doanh nghiệp, kiến thức nâng cao về phát triển nội dung, thiết kế hình ảnh, làm quen với các nền tảng số (digital flatform về marketing và chăm sóc dịch vụ khách hàng).

Nhiều sinh viên chọn từ 1 tới 2 kỳ học tại nước ngoài để mở rộng thêm kiến thức và trải nghiệm quốc tế. Sinh viên có thể lựa chọn các môn học mình yêu thích và quan tâm từ hằng trăm các môn học liên quan. Sinh viên có thể đăng ký học tại Swinburne Australia hoặc Malaysia hoặc tại một trường là đối tác của Swinburne Việt Nam tại Châu Âu, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Nhật Bản…Sinh viên có thể cần đóng thêm một khoản học phí cho kỳ học nước ngoài hoặc không phải đóng phí tuỳ theo từng thoả thuận hợp tác cụ thể của Trường. Nhà trường sẽ tạo điều kiện về thủ tục và chi phí hợp lý nhất để hỗ trợ sinh viên có kỳ học tập quốc tế hoàn hảo.

Kết thúc quá trình học tập, sinh viễn đẵ sẵng sàng với các kỹ năng của công dân toàn cầu, có kiến thức và kỹ năng chuyên ngành, có kinh nghiệm làm việc thực tế và trải nghiệm quốc tế. Do vậy sinh viên có khả năng tìm kiếm cơ hội việc làm với thu nhập cao trong nước và quốc tế.  

Course Learning Outcomes

Business connection

Student Work

hr
hr
hr