Swinburne > News > Liên hệ Media

Liên hệ Media

Chia sẻ những câu chuyện hoặc kỷ niệm của bạn đối với Swinburne Việt Nam cho chúng tôi qua email: swinburne@fpt.edu.vn.
Đối với các yêu cầu quay phim và chụp ảnh tại khuôn viên trường Swinburne Việt Nam và yêu cầu hỗ trợ về Truyền thông, sáng kiến, ý tưởng liên quan đến Swinburne Việt Nam, vui lòng liên hệ Phòng Marketing:
Ms. Đăng Thị Phương – PR và Branding
Email: phuongdt61@fe.edu.vn
Ms. Lê Ngọc Trâm – Marketing
Email: tramln4@fe.edu.vn