Swinburne > Trải nghiệm sinh viên tại Swinburne Việt Nam

Trải nghiệm sinh viên tại Swinburne Việt Nam

Tại Swinburne Việt Nam, sinh viên sẽ có những trải nghiệm học tập tuyệt vời với những dịch vụ sinh viên đa dạng như dịch vụ hỗ trợ học tập, tư vấn tâm lý sinh viên, hệ thống ‘ask – me’ help desk.