Truyền thông Đại chúng

Khóa học sẽ bắt đầu tuyển sinh từ năm 2020.

Công tác sinh viên

hr
hr
hr

Chương trình Truyền thông Đa phương tiện trang bị sinh viên các kỹ năng làm việc trong quảng cáo, định hướng nghệ thuật, báo chí, đa phương tiện, sản xuất và nhiều hơn thế nữa.

Khóa học sẽ bắt đầu tuyển sinh từ năm 2020.

Tin tức

Bitnami