TÌM KHÓA HỌC

Công dân toàn cầu (Global Citizen)

Giới thiệu chung Chương trình Công dân toàn cầu (Global Citizenship Education Program) là chương trình đào tạo được nghiên…

Ngành Công nghệ thông tin (Computer Science)

Giới thiệu chung Trong thời đại công nghệ 4.0, Công nghệ thông tin (CNTT) trở thành ngành nghề hấp dẫn…

Ngành Kinh doanh (Business)

GIỚI THIỆU CHUNG Sự phát triển của công nghệ đang tạo nên những cuộc cách mạng trong mô hình hoạt…

Ngành Truyền thông Đa phương tiện (Media & Communication)

Giới thiệu chung Chúng ta đang sống trong một thế giới mà mọi thứ được kết nối với nhau hơn…

Video