Swinburne > Course

TÌM KHÓA HỌC

Chương trình Công dân toàn cầu

  Giới thiệu chung Bước vào kỷ nguyên Cách mạng Công nghệ 4.0, chúng ta đang sống trong một thế…

Ngành Công nghệ thông tin

  Giới thiệu chung Công nghệ thông tin là ngành đang có những bước phát triển mạnh mẽ góp phần…

Ngành Kinh doanh

  Giới thiệu chung Trong thời đại công nghệ 4.0, việc hiểu rõ và vận dụng được các mô hình…

Ngành Truyền thông Đa phương tiện

  Giới thiệu chung Chúng ta đang sống trong một thế giới mà mọi thứ được kết nối với nhau…

Swinburne Pathway

Swinburne Pathway to Global Universities (Swinburne Pathway) là chương trình giúp nâng cao năng lực tiếng Anh và các kỹ…

Video