TÌM KHÓA HỌC

Công dân toàn cầu

Giới thiệu chung Công dân toàn cầu (Global Citizenship Education) là chương trình đào tạo của Swinburne Việt Nam bao…

Ngành Công nghệ thông tin (Computer Science)

Giới thiệu chung Trong thời đại công nghệ 4.0, Công nghệ thông tin (CNTT) trở thành ngành nghề hấp dẫn…

Ngành Công nghệ thông tin (Tuyển sinh tới tháng 9/2022)

Giới thiệu chung Công nghệ thông tin (Information Technology - IT) là ngành đang có những bước phát triển mạnh…

Ngành Kinh doanh

Giới thiệu chung Trong thời đại công nghệ 4.0, việc hiểu rõ và vận dụng được các mô hình kinh…

Ngành Truyền thông Đa phương tiện

Giới thiệu chung Chúng ta đang sống trong một thế giới mà mọi thứ được kết nối với nhau hơn…

Swinburne Pathway

Swinburne Pathway to Global Universities (Swinburne Pathway) là chương trình giúp nâng cao năng lực tiếng Anh và các kỹ…

Video