Quy định học phí

Học phí để học tập tại Swinburne Việt Nam toàn khoá là 22.000 USD (tương đương 513.260 triệu VND).

Trong 5 năm đầu tiên hoạt động, Swinburne Việt Nam có học bổng đặc biệt ưu đãi cho các thí sinh đăng ký nhập học nhằm khuyến khích tinh thần thay đổi để học tập tốt hơn. Điều này hỗ trợ to lớn cho thí sinh và gia đình có mức học phí hợp lý để học chương trình quốc tế ngay tại Việt Nam.

Change-Maker với tinh thần để tạo ra các thành công từ chương trình đại học quốc tế chất lượng cao và được cấp bằng từ trường đại học Swinburne University of Technology với xếp hạng Top 1% trường đại học tốt nhất thế giới (QS, 2023).

Trường hợp sinh viên nhập học tại Swinburne Việt Nam những muốn chuyển tiếp ra học tiếp tại Swinburne University of Technology (Australia) thì cần trả mức học phí được áp dụng tại Australia (khoảng 33.000 AUD/năm học/2 kỳ học)

Học phí theo mức học bổng thông thường được áp dụng tại Swinburne Việt Nam. Sinh viên thường đăng ký thi tuyển và xét học bổng nhằm đạt được các mức học bổng cao.

anh

Ghi chú: Khi có biến động kinh tế, học phí có thể thay đổi hằng năm nhưng không quá 10%. Các mức học phí được thông báo tới thời điểm hiện hành và có thể thay đổi

Tại Swinburne, ngoài học phí chương trình đào tạo, sinh viên có thể sẽ cần đóng một số khoản phí khác theo quy định.

1. Phí nhập học

Sinh viên muốn đăng ký nhập học phải đóng 4.600.000 đồng (bốn triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn) phí nhập học. Phí đăng ký nhập học không được hoàn trả.

2. Học phí theo quy định

Học phí chương trình Công dân toàn cầu: 14.000.000 đồng/mức độ (Mười bốn triệu đồng chẵn). Sinh viên sẽ học tối đa 6 mức độ trong vòng 1 năm.

Học phí chương trình chuyên ngành: Học phí chuyên ngành cho sinh viên Swinburne Việt Nam sẽ được tính dựa theo số môn học (unit) với mức 19.884.000 đồng/unit (Mười chín triệu, tám trăm, tám mươi tư nghìn đồng). Hiện Swinburne có cung cấp cho một số sinh viên những học bổng khác nhau tùy theo năng lực của ứng viên khi thi tuyển.

 • Học phí sẽ được đóng theo từng học kỳ hoặc theo lộ trình đóng học phí sinh viên đã được gửi khi nhập học. Nếu sinh viên đăng ký học thêm môn so với chương trình mỗi kỳ thì sẽ phải đóng thêm phí cho (các) học phần đó.
 • Swinburne sẽ thu học phí theo thông báo chương trình (offer) đã gửi. Nếu sinh viên đã đóng đủ học phí các kỳ mà vẫn chưa học hết các học phần thì sẽ được học tới khi hoàn thành các học phần.
 • Swinburne sẽ thông báo thu phí theo từng kỳ học. Nếu sinh viên đóng thừa học phí của kỳ này, phần học phí thừa sẽ được khấu trừ trong đợt đóng học phí tiếp theo.
 • Với các sinh viên chuyển từ cơ sở đào tạo quốc tế, học phí sẽ tính theo môn học sinh viên còn phải hoàn thành. Học phí sẽ được thu từng kỳ với tối thiểu 3 học phần/kỳ.
 • Phí Bảo hiểm y tế sinh viên nộp theo quy định Nhà nước.
 • Trường hợp học sinh dừng học tại Swinburne thì học phí sẽ được quyết toán thu bổ sung hoặc hoàn trả phần học phí đã đóng trên cơ sở số học phần đã học.

3. Phí học lại

Sinh viên không đạt môn học sẽ phải học lại.

 • Phí học lại mỗi môn học chuyên ngành sẽ không được miễn giảm phần trăm học bổng. Sinh viên cần đóng khoản phí học lại là 15.910.000VNĐ/unit.
 • Phí học lại mỗi mức Công dân toàn cầu là 14.000.000VNĐ/mức.
 • Phí học lại mỗi mức võ Vovinam là 4.000.000VNĐ/mức.

Lưu ý: Đối với sinh viên có vấn đề về sức khỏe liên quan đến vận động, sẽ học Cờ vua thay vì Võ Vovinam. Phí học lại mỗi mức Cờ vua tương đương với phí học lại mỗi mức võ Vovinam là 4.000.000VNĐ/mức.

4. Quy định về thời hạn đóng học phí và phí học lại

Sinh viên đóng học phí (và phí học lại nếu có) chậm nhất trước khi học kỳ mới bắt đầu 5 ngày. Nếu sinh viên chưa hoàn thành việc đóng học phí thì sinh viên sẽ không được nhập học. Nếu gặp khó khăn về tài chính, sinh viên phải làm đơn xin nộp chậm học phí. Đơn đề nghị cần phải được trường chấp nhận và nộp trước khi học kỳ mới bắt đầu 10 ngày.

Sinh viên quá hạn nộp phí và không có lý do chính đáng theo quy định, có thể xem xét lại về học bổng.

5. Quy định hoàn trả học phí khi đã nhập học

Đối với chương trình học chuyên ngành:

 • Sinh viên thôi học trong vòng 2 tuần kể từ ngày đầu tiên của kỳ Khai giảng sẽ được hoàn trả lại 50% học phí.
 • Sinh viên thôi học sau 2 tuần kể từ ngày đầu tiên của học kỳ sẽ không được hoàn học phí đã đóng.
 • Sinh viên đã nộp học phí sau đó có đơn xin bảo lưu (tạm ngưng-defer) và được chấp thuận thì phần học phí này sẽ được bảo lưu. Khi sinh viên quay lại học, phần học phí này sẽ được trừ vào phần học phí phải nộp. Sinh viên có nhu cầu bảo lưu cần làm thủ tục bảo lưu (defer) trước khi học kỳ bắt đầu. Sinh viên có yêu cầu bảo lưu sau 2 tuần kể từ khi kỳ học bắt đầu sẽ không được chấp nhận và không được hoàn khoản học phí đã đóng. Trường hợp này được coi là sinh viên bỏ/nghỉ học học kỳ đó (Leave of Absence).

6. Phí làm lại thẻ sinh viên

Sinh viên sẽ phải nộp phí khi cần làm lại thẻ sinh viên. Sinh viên khi nhập học sẽ được phát miễn phí 1 thẻ sinh viên và phí làm lại thẻ sinh viên là 100.000 đồng/ lần.

7. Phí phạt trả chậm sách

 • Sinh viên trả chậm sách mượn thư viện phải nộp phí trả chậm tính từ ngày quá hạn đầu tiên đến ngày thực tế trả sách (gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ). Sinh viên trả chậm sách trên 30 ngày ngoài phí trả chậm sẽ phải nộp phạt bổ sung một khoản bằng giá bìa sách.
 • Sinh viên làm mất sách mượn thư viện hoặc làm rách, mất trang… phải bồi thường giá trị bằng giá trị ban đầu của cuốn sách đó, đồng thời phải nộp phí trả chậm (nếu có)
 • Khoản phạt trả chậm sách tối đa bằng giá trị cuốn sách.

8. Phí học trao đổi hoặc chuyển tiếp tại trong hệ thống của Swinburne

Sinh viên có nhu cầu học trao đổi hoặc chuyển tiếp tại các Campus của Swinburne sẽ đóng học phí theo mức được quy định tại cơ sở đó.