Kết nối doanh nghiệp

Việc gắn học tập với yêu cầu thực tiễn của ngành luôn được chú trọng triển khai trong từng môn học tại Swinburne Việt Nam. Swinburne Việt Nam luôn tự hào về việc kết nối, xây dựng quan hệ đối tác bền chặt với các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Là sự kết hợp của Swinburne Australia và các đơn vị thuộc Tập đoàn FPT, Swinburne Việt Nam có mối quan hệ đối tác chiến lược với các đơn vị thuộc Tập đoàn FPT. Đây là một trong các đơn vị đi đầu, tiên phong trong việc chuyển đổi số tại Việt Nam và trên thế giới. Việc liên kết giữa Swinburne và Tập đoàn FPT sẽ giúp sinh viên được học qua trải nghiệm cùng các chuyên gia đang trong ngành.

Các doanh nghiệp khác có thể kể đến như Microsoft, Cisco và Oracle. Đây là những đối tác quan trọng của tập đoàn FPT với mục tiêu triển khai đào tạo chứng chỉ nghề quốc tế cho sinh viên. Việc giảng dạy phần lý thuyết và thực hành các môn học cũng đang được nghiên cứu để triển khai tích hợp với những nội dung đào tạo trong chứng chỉ nghề quốc tế của Oracle, AWS nhằm cung cấp cho sinh viên không chỉ kiến thức mà còn kỹ năng thực tiễn trong ngành. Như vậy sinh viên ngoài việc hoàn thành môn học còn có thể được hướng dẫn, giới thiệu và thi các chứng chỉ ngành liên quan có lợi cho công việc sau này

Với sự hỗ trợ của các đối tác doanh nghiệp của tập đoàn FPT , Swinburne Việt Nam có thể phát triển hợp tác với các công ty công nghệ quốc tế giúp chương trình học tập và thực hành sát với yêu cầu ngành nghề theo các tiêu chuẩn quốc tế. Thông qua các quan hệ đối tác này, chúng tôi sẽ cùng giải quyết các vấn đề; chia sẻ nghiên cứu tiên tiến; tạo ra các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ sáng tạo và tạo ra sự thay đổi tích cực trên thế giới.

Hơn thế nữa, việc hợp tác với doanh nghiệp còn đem lại một môi trường học gắn liền với thực tiễn cho sinh viên. Các bạn sinh viên sẽ được làm quen với môi trường doanh nghiệp và trải nghiệm thực tiễn ngay trong quá trình học qua chương trình OJT (On – Job – Training). Cách tiếp cận này giúp sinh viên tiếp cận với kỹ năng thực tế của các ngành công nghiệp.