Đăng nhập

Sinh viên Swinburne Việt Nam có ID được cung cấp và xác thực trong hệ thống quản lý của trường ĐH Công nghệ Swinburne (Australia). Bằng ID này, sinh viên Swinburne Việt Nam có thể truy cập hệ thống học online CANVAS, thư viện online của trường và được hỗ trợ, tư vấn khi chuyển tiếp sang SUT.