Nghiên cứu

Với các chuyên gia nghiên cứu và cơ sở vật chất xuất sắc, Swinburne Việt Nam được xếp hạng trong số 300 trường đại học có những công trình nghiên cứu hàng đầu trên thế giới. Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp các nghiên cứu tạo ra tác động về kinh tế và xã hội, đồng thời chúng tôi đang tạo ra giải pháp sáng tạo cho các vấn đề trong thế giới trong nhiều lĩnh vực và chuyên ngành. Với chương trình nghiên cứu của chúng tôi, sinh viên sẽ có cơ hội được tiếp cận với các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới cùng cơ sở vật chất hiện đại.