Việc làm tại Swinburne Việt Nam Alliance Program

Khám phá cơ hội dành cho bạn tại Swinburne Việt Nam Alliance Program để có thể áp dụng kiến ​​thức và kỹ năng của mình trong công việc tại trường. Đây sẽ là nơi mà công việc của bạn có thể tác động đến nền kinh tế quốc gia và sự thịnh vượng của xã hội. Chúng tôi thúc đẩy sự đa dạng, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp, cung cấp sự linh hoạt và cung cấp các gói lương/ trợ cấp cạnh tranh. Ứng tuyển công việc và tham gia cùng chúng tôi, một tổ chức với những con người đam mê công việc và luôn sẵn sàng cống hiến cho ngành giáo dục.