Swinburne > Option > Quy định đào tạo

Hệ thống các quy định

Hệ thống các quy định

<p>Swinburne Việt Nam thực hiện theo các quy định tiêu chuẩn liên quan tới đào tạo, dịch vụ và các quy tắc ứng xử như đang được áp dụng tại Swinburne University of Technology, Australia. Swinburne Việt Nam hoạt động tại Việt Nam nên cũng tuân thủ một số qui định liên quan của pháp luật Việt Nam và Đại học FPT. </p> <p>Những quy định mà sinh viên trước khi nhập học và trong quá trình học tập bao gồm: </p> <ul> <li><a href="https://www.swinburne.edu.au/about/policies-regulations/academic-credit">Quy định về tín chỉ học tập (Academic Credit Policy)</a></li> </ul> <p> </p> <ul> <li><a href="https://www.swinburne.edu.au/about/policies-regulations/academic-partnerships">Quy định về đối tác học thuật (Academic Partnerships Policy)</a></li> </ul> <p> </p> <ul> <li><a href="https://www.swinburne.edu.au/about/policies-regulations/academic-progress">Quy định về tiến độ học tập (Academic Progress Policy)</a></li> </ul> <p> </p> <ul> <li><a href="https://www.swinburne.edu.au/about/policies-regulations/assessment-results">Quy định về đánh giá và kết quả học tập (Assessment and Results Policy)</a></li> </ul> <p> </p> <ul> <li><a href="https://www.swinburne.edu.au/about/policies-regulations/work-integrated-learning">Quy định về trải nghiệm thực tế trong học tập (Work Integrated Learning Policy)</a></li> </ul> <p> </p> <ul> <li><a href="https://www.swinburne.edu.au/about/policies-regulations/people-culture-integrity">Quy định về con người, văn hóa và tính liêm chính học thuật (People, Culture and Integrity Policy)</a></li> </ul> <p> </p> <ul> <li><a href="https://www.swinburne.edu.au/about/policies-regulations/social-media">Quy định về truyền thông xã hội (Social Media Guidelines)</a></li> </ul> <p> </p> <ul> <li><a href="https://www.swinburne.edu.au/about/policies-regulations/complaints-management">Quy định về quản ký khiếu nại (Complaints Management Guidelines)</a></li> </ul> <p> </p> <ul> <li><a href="https://www.swinburne.edu.au/about/policies-regulations/admissions-enrolment">Quy định về tuyển sinh (Admissions Guideline)</a></li> </ul> <p> </p> <ul> <li><a href="https://swinburne-vn.edu.vn/student/quy-dinh-dao-tao-tai-swinburne-viet-nam/">Quy định cụ thể về đào tạo tại Swinburne Vietnam Campus (Guidline of Academic Policy at Swinburne Việt Nam)</a></li> </ul> <p> </p> <ul> <li><a href="https://swinburne-vn.edu.vn/list-admission/hoc-bong/">Quy định về học bổng và cấp học bổng (Guideline of Scholarship)</a></li> </ul> <p> </p> <ul> <li><a href="https://swinburne-vn.edu.vn/student/general-rules-and-regulations/">Quy định nội quy tại Campus (Guideline in Campus)</a></li> </ul> <p> </p> <ul> <li><a href="https://swinburne-vn.edu.vn/student/discipline-and-disciplinary-procedure/">Kỷ luật và xử phạt vi phạm tại Campus (Discipline and Disciplinary Procedure)</a></li> </ul> <p> </p> <ul> <li><a href="https://swinburne-vn.edu.vn/student/rules-on-kitchen-dining-room-usage/">Quy định sử dụng phòng ăn/nhà bếp (Guideline on Kitchen/Dining Room Usage)</a></li> </ul>

Lịch đào tạo

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman',serif;">Tại Swinburne Việt Nam, sinh viên học 3 kì trong 1 năm, bao gồm: Kì học tháng 1, Kì học tháng 5 và Kì học tháng 9. </span></p> <h2>Global Citizen - Placement Check Schedule for new students</h2> <h2><img class="aligncenter size-full wp-image-12116" src="http://swinburne-vn.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/placement-check.jpg" alt="" width="1595" height="825" /></h2> <p><img class="aligncenter size-full wp-image-12117" src="http://swinburne-vn.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/intro-day.jpg" alt="" width="1596" height="893" /></p> <p><img class="aligncenter size-full wp-image-12118" src="http://swinburne-vn.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/aca-day.jpg" alt="" width="1596" height="883" /></p> <p>Facebook Group Global Citizens (K3) starts <strong><a href="https://www.facebook.com/groups/1046716579176504">HERE</a></strong></p> <h2 class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt; line-height: 150%;">Lịch học kỳ tháng 9 năm 2021</h2> <p><img class="aligncenter wp-image-12240 size-full" src="http://swinburne-vn.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/Calendar-Sept21-Sep21.jpg" alt="" width="1584" height="1224" /></p> <h2>Về lịch đào tạo cụ thể năm học 2020 - 2021:</h2> <p><img class="aligncenter wp-image-8297 size-full" src="http://swinburne-vn.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/calendar2021.e-scaled.jpg" alt="" width="563" height="2560" /></p> <h2>Về lịch đào tạo cụ thể năm 2022</h2> <p><img class="aligncenter size-full wp-image-11097" src="http://swinburne-vn.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/calendar22.jpg" alt="" width="991" height="1673" /></p> <ul> <li><a href="http://swinburne-vn.edu.vn/student/lich-hoc-ky-thang-05-2021/">Xem lịch học kỳ tháng 05/2021</a></li> <li><a href="https://swinburne-vn.edu.vn/student/lich-hoc-ky-thang-01-2021/">Xem lịch học kỳ tháng 01/2021</a></li> </ul>

Thủ tục thay đổi chương trình đào tạo

<p>Đối với sinh viên muốn thay đổi chương trình đào tạo tại Swinburne, sinh viên có thể trao đổi và được định hướng bởi bộ phận Tư vấn đào tạo của StudentHQ. Từ đó, bộ phận Tư vấn đào tạo sẽ giúp sinh viên định hướng và hướng dẫn làm những thủ tục cần thiết cho việc thay đổi chương trình học tập.</p>

Lễ tốt nghiệp

<p><span style="text-align: justify;">Swinburne Việt Nam sẽ phân bổ lịch lễ tốt nghiệp cho các bạn sinh viên khi các bạn đã đủ điều kiện được tốt nghiệp. Thông tin về lễ tốt nghiệp sẽ được Swinburne thông báo trong email mà trường gửi cho bạn, thường sẽ là ít nhất bốn tuần trước lễ tốt nghiệp. Ngày công bố kết quả của môn học cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến ngày lễ tốt nghiệp của bạn. Khoảng thời gian từ ngày công bố kết quả môn học đến lễ tốt nghiệp của bạn thường ít nhất là bốn tuần.</span></p> <p style="text-align: justify;">Mỗi sinh viên sẽ phải nộp phí cho buổi lễ tốt nghiệp của mình. Khoản phí tốt nghiệp sẽ bao gồm:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Bộ trang phục cử nhân</li> <li>Mũ cử nhân (sinh viên được giữ lại)</li> <li>2 vé khách mời</li> <li>Phí tổ chức chương trình tốt nghiệp</li> <li>Tiệc nhẹ sau lễ tốt nghiệp cho bạn và khách mời đi cùng</li> </ul> <p style="text-align: justify;">Khoản phí cho lễ tốt nghiệp cũng sẽ được thông báo trong email xác nhận lịch tốt nghiệp mà trường sẽ gửi cho sinh viên. Ngoài ra, nếu bạn muốn mời thêm khách mời đến dự, bạn sẽ phải nộp thêm phí cho mỗi người và số lượng vé có hạn.</p>

Kết quả học tập và kết quả thi

<h3> </h3> <h2>Hướng dẫn nộp bài tập</h2> <p>Cách nộp bài tập mỗi môn học sẽ khác nhau, do đó, sinh viên cần kiểm tra lại với giáo viên bộ môn của mình. Nếu bạn nộp dưới dạng bản cứng, bạn cần phải đính kèm trang bìa của Swinburne cùng chữ kí của mình theo quy định. Đối với bản mềm, bài tập sẽ được nộp qua hệ thống Canvas có liên kết với phần mềm kiểm tra đạo văn Turnitin.</p> <p>Đối với mọi hình thức nộp bài, bạn cần phải đọc và phải đồng ý với bản cam đoan. Bản cam đoan này sẽ xác minh bài tập này là của riêng bạn và không chứa nội dung nào từ những nguồn tin không được công nhận. Đối với bài tập nhóm, bản cam đoan này sẽ chứng minh rằng tất cả thành viên nhóm đều tham gia trong quá trình làm bài.</p> <h3> </h3> <h2>Đạo văn và tính liên chính học thuật</h2> <p>Đạo văn bao gồm việc nộp hoặc trình bày một phần hoặc tất cả các ý tưởng, bài viết, lập trình, hình ảnh và các tác phẩm cửa người khác như là tác phẩm của mình mà không trích nguồn. Swinburne sử dụng các quy định trích nguồn khác nhau tùy thuộc vào ngành học của bạn. Để biết thêm thông tin về các quy định trích nguồn, sinh viên có thể truy cập tại <a href="https://swinburne-vn.edu.vn/tham-khao/">https://swinburne-vn.edu.vn/tham-khao/</a>. </p> <p>Nếu bạn đạo văn dù trong bất cứ trường hợp nào, tức là bạn vi phạm tính liên chính học thuật, bạn sẽ nhận được 0 điểm của bài kiểm tra đó. Nếu vi phạm trên một lần hoặc nghiêm trọng bạn sẽ bị đình chỉ học tập một kỳ học hoặc vĩnh viễn.</p> <h3> </h3> <h2>Kì thi</h2> <p>Việc lập kế hoạch trước cho các kỳ thi là vô cùng quan trọng. Thời gian thi được công bố trên lịch học tập và các thông tin khác như lịch thi, thời lượng và phương thức sẽ được ghi rõ trong chương trình học.</p> <p>Khi đi thi bạn phải mang theo giấy tờ tùy thân (thẻ sinh viên của bạn hoặc hộ chiếu hiện tại). Nếu bạn không mang theo giấy tờ tùy thân, bạn có thể sẽ không đủ điều kiện để làm bài thi. Bạn không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác trên người vào phòng thi. Hãy đến sớm để có đủ thời gian tìm phòng và chuẩn bị cho bài thi. Nếu bạn đến muộn hơn giờ thi 30 phút, bạn sẽ không được dự thi.</p> <p>Trong kì thi, bạn không được phép:</p> <table> <tbody> <tr> <td width="468"> <p>-       Đạo văn</p> <p>-       Sao chép bài sinh viên khác</p> <p>-       Mang tài liệu vào phòng thi</p> <p>-       Truy cập mạng</p> </td> <td width="468"> <p>-       Sao chép trái phép đề thi</p> <p>-       Nhờ người thi hộ</p> <p>-       Trao đổi bài với sinh viên khác</p> <p>-       Mượn hoặc cho mượn  tài liệu</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3> </h3> <h2>Hình thức xử phạt đối với các vi phạm</h2> <p>Hình phạt cho việc đạo văn sẽ dao động từ cảnh cáo chính thức đến cho sinh viên thôi học và được nêu chi tiết trong Quy định về Hành vi Sai trái trong Học tập của Sinh viên 2012. Các hình phạt đối với hành vi vi phạm trong kỳ thi rất nghiêm trọng và có thể bao gồm việc hủy kết quả và yêu cầu sinh viên thôi học.</p> <h3> </h3> <h2>Gia hạn thời gian nộp bài</h2> <p>Nếu trong thời gian làm bài tập, bạn gặp vấn đề về sức khỏe hoặc các sự cố khác ngoài ý muốn, bạn có thể nộp đơn xin gia hạn. Thời gian gia hạn thường được cấp tối đa là bảy ngày. Trong những hoàn cảnh rất đặc biệt, thời gian gia hạn có thể dài hơn.</p> <p>Nếu bạn muốn gia hạn thêm bảy ngày hoặc ít hơn (kể từ ngày đến hạn ban đầu), bạn phải nộp đơn vào hoặc trước ngày đến hạn nộp bài. Đơn xin gia hạn phải được gửi trực tiếp cho giáo viên môn học qua email hoặc điện thoại.</p> <h3> </h3> <h2>Kết quả học tập</h2> <p>Bạn có thể truy cập kết quả của mình trực tuyến bằng cách truy cập vào mục Kết quả của tôi tại phần Đăng nhập. Bạn cũng có thể lựa chọn gửi bản sao kết quả học tập về email của mình.</p> <p>Nếu bạn không thể thấy kết quả học tập của mình, có thể xảy ra một trong các trường hợp sau:</p> <ul> <li>Ngày phát hành kết quả có thể chưa đến</li> <li>Kết quả có thể chưa được chứng nhận</li> <li>Có thể bạn bị phạt không được nhận kết quả (ví dụ: chưa thanh toán học phí hoặc tiền phạt thư viện).</li> </ul> <p>Trong trường hợp gặp thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với studentHQ để được hỗ trợ.</p> <p>Để qua môn, bạn bắt buộc phải đạt mọi yêu cầu của các môn học và đạt mức điểm tối thiểu là 50%.</p> <table> <tbody> <tr> <td width="234"> <p>Kí hiệu điểm</p> </td> <td width="389"> <p>Diễn giải</p> </td> <td width="160"> <p>Điểm GPA tương đương</p> </td> </tr> <tr> <td width="234"> <p>HD</p> </td> <td width="389"> <p>High Distinction 80% - 100%</p> </td> <td width="160"> <p>4</p> </td> </tr> <tr> <td width="234"> <p>D</p> </td> <td width="389"> <p>Distinction 70% - 79%</p> </td> <td width="160"> <p>3</p> </td> </tr> <tr> <td width="234"> <p>C</p> </td> <td width="389"> <p>Credit 60% - 69%</p> </td> <td width="160"> <p>2</p> </td> </tr> <tr> <td width="234"> <p>P</p> </td> <td width="389"> <p>Pass 50% - 59%</p> </td> <td width="160"> <p>1</p> </td> </tr> <tr> <td width="234"> <p>CP</p> </td> <td width="389"> <p>Conceded Pass 45% - 49%</p> </td> <td width="160"> <p>0.5</p> </td> </tr> <tr> <td width="234"> <p>N</p> </td> <td width="389"> <p>Fail 0% - 49%</p> </td> <td width="160"> <p>0</p> </td> </tr> <tr> <td width="234"> <p>NA</p> </td> <td width="389"> <p>Fail - No attempt</p> </td> <td width="160"> <p>0</p> </td> </tr> </tbody> </table>

Quy định đóng phí

<p>Tại Swinburne, ngoài học phí chương trình đào tạo, sinh viên có thể sẽ cần đóng một số khoản phí khác theo quy định.</p> <h2><em>1.</em> Phí nhập học</h2> <p>Sinh viên muốn đăng ký nhập học phải đóng 4.600.000 đồng (bốn triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn) phí nhập học. Phí đăng ký nhập học không được hoàn trả.</p> <h2><em>2.</em>  Học phí theo quy định</h2> <p>Học phí chương trình Công dân toàn cầu: 14.000.000 đồng/mức độ (Mười bốn triệu đồng chẵn). Sinh viên sẽ học tối đa 6 mức độ trong vòng 1 năm.</p> <p>Học phí chương trình chuyên ngành: Học phí chuyên ngành cho sinh viên Swinburne Việt Nam sẽ được tính dựa theo số tín chỉ với mức 1.220.000 đồng/tín chỉ (Một triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng chẵn trên một tín chỉ). Hiện Swinburne có cung cấp cho một số sinh viên những học bổng khác nhau tùy theo năng lực của ứng viên khi thi tuyển.</p> <ul> <li>Học phí sẽ được đóng theo từng học kỳ hoặc theo lộ trình đóng học phí sinh viên đã được gửi khi nhập học. Nếu sinh viên đăng ký học thêm môn so với chương trình mỗi kỳ thì sẽ phải đóng thêm phí cho (các) học phần đó.</li> <li>Swinburne sẽ thu học phí theo thông báo chương trình (offer) đã gửi. Nếu sinh viên đã đóng đủ học phí các kỳ mà vẫn chưa học hết các học phần thì sẽ được học tới khi hoàn thành các học phần.</li> <li>Swinburne sẽ thông báo thu phí theo từng kỳ học. Nếu sinh viên đóng thừa học phí của kỳ này, phần học phí thừa sẽ được khấu trừ trong đợt đóng học phí tiếp theo.</li> <li>Với các sinh viên chuyển từ cơ sở đào tạo quốc tế, học phí sẽ tính theo môn học sinh viên còn phải hoàn thành. Học phí sẽ được thu từng kỳ với tối thiểu 3 học phần/kỳ.</li> <li>Phí Bảo hiểm y tế sinh viên nộp theo quy định Nhà nước.</li> <li>Trường hợp học sinh dừng học tại Swinburne thì học phí sẽ được quyết toán thu bổ sung hoặc hoàn trả phần học phí đã đóng trên cơ sở số học phần đã học.</li> </ul> <h2><em>3. </em>Phí học lại</h2> <p>Sinh viên không đạt môn học sẽ phải học lại. Phí học lại mỗi môn học sẽ không được miễn giảm phần trăm học bổng. Sinh viên cần đóng khoản phí học lại là 15.215.000VNĐ/unit.</p> <h2><em>4. </em>Quy định về thời hạn đóng học phí và phí học lại</h2> <p>Sinh viên đóng học phí (và phí học lại nếu có) chậm nhất trước khi học kỳ mới bắt đầu 14 ngày. Nếu sinh viên chưa hoàn thành việc đóng học phí thì sinh viên sẽ không được nhập học. Nếu gặp khó khăn về tài chính, sinh viên phải làm đơn xin nộp chậm học phí. Đơn đề nghị cần phải được trường chấp nhận và nộp trước khi học kỳ mới bắt đầu 10 ngày. </p> <p>Sinh viên quá hạn nộp phí và không có lý do chính đáng theo quy định, có thể xem xét lại về học bổng.</p> <h2><em>5. </em>Quy định hoàn trả học phí khi đã nhập học</h2> <p><strong>Đối với chương trình học chuyên ngành:</strong></p> <ul> <li>Sinh viên thôi học<strong> trong vòng 2 tuần </strong>kể từ ngày đầu tiên của kỳ Khai giảng sẽ được hoàn trả lại 50% học phí.</li> <li>Sinh viên thôi học <strong>sau 2 tuần </strong>kể từ ngày đầu tiên của học kỳ sẽ không được hoàn học phí đã đóng.</li> <li>Sinh viên đã nộp học phí sau đó có đơn xin bảo lưu (tạm ngưng) và được chấp thuận thì phần học phí này sẽ được bảo lưu. Khi sinh viên quay lại học, phần học phí này sẽ được trừ vào phần học phí phải nộp.</li> </ul> <p><strong>Đối với chương trình Công dân toàn cầu:</strong></p> <ul> <li>Sinh viên thôi học <b>trong vòng 1 tuần</b> kể từ ngày đầu tiên của học kỳ sẽ được hoàn trả lại 50% học phí.</li> <li>Sinh viên thôi học <strong>sau 1 tuần</strong> kể từ ngày đầu tiên của học kỳ sẽ không được hoàn phí đã đóng.</li> <li>Sinh viên đã nộp học phí sau đó xin bảo lưu và được chấp nhận <strong>sau 1 tuần</strong> kể từ ngày đầu tiên của chương trình học thì phần học phí này sẽ được bảo lưu. Khi sinh viên quay lại học, phần học phí này sẽ được trừ vào phần học phí phải nộp.</li> </ul> <h2><em>6. </em>Phí làm lại thẻ sinh viên</h2> <p>Sinh viên sẽ phải nộp phí khi cần làm lại thẻ sinh viên. Phí làm thẻ khi cấp mới là 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng chẵn) và phí làm lại thẻ sinh viên là 50.000 đồng/ lần (Một trăm nghìn đồng chẵn).</p> <h2><em>7. </em>Phí trả chậm sách, mất sách</h2> <ul> <li>Sinh viên trả chậm sách mượn thư viện phải nộp phí trả chậm (5.000 đồng/ngày). Thời gian sẽ được tính từ ngày quá hạn đầu tiên đến ngày trả sách (gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ). Mức phạt tối đa bằng giá trị sách (định giá bằng giá bìa sách). </li> <li>Sinh viên làm mất sách mượn thư viện hoặc làm hư hỏng sẽ phải bồi thường khoản giá trị ban đầu của cuốn sách đó. Đồng thời, sinh viên sẽ phải nộp phí trả chậm (nếu có). Khoản trả chậm sách tối đa bằng giá trị cuốn sách.</li> </ul> <h2><em>8.</em> Phí học trao đổi hoặc chuyển tiếp tại trong hệ thống của Swinburne</h2> <p>Sinh viên có nhu cầu học trao đổi hoặc chuyển tiếp tại các Campus của Swinburne sẽ đóng học phí theo mức được quy định tại cơ sở đó.</p>