Hệ thống các quy định

Hệ thống các quy định

Swinburne Việt Nam thực hiện theo các quy định tiêu chuẩn liên quan tới đào tạo, dịch vụ và các quy tắc ứng xử như đang được áp dụng tại Swinburne University of Technology, Australia. Swinburne Việt Nam hoạt động tại Việt Nam nên cũng tuân thủ một số qui định liên quan của pháp luật Việt Nam và Đại học FPT.Những quy định mà sinh viên trước khi nhập học và trong quá trình học tập bao gồm: <ul> <li><a href="https://www.swinburne.edu.au/about/policies-regulations/academic-credit">Quy định về tín chỉ học tập (Academic Credit Policy)</a></li> </ul>   <ul> <li><a href="https://www.swinburne.edu.au/about/policies-regulations/academic-partnerships">Quy định về đối tác học thuật (Academic Partnerships Policy)</a></li> </ul>   <ul> <li><a href="https://www.swinburne.edu.au/about/policies-regulations/academic-progress">Quy định về tiến độ học tập (Academic Progress Policy)</a></li> </ul>   <ul> <li><a href="https://www.swinburne.edu.au/about/policies-regulations/assessment-results">Quy định về đánh giá và kết quả học tập (Assessment and Results Policy)</a></li> </ul>   <ul> <li><a href="https://www.swinburne.edu.au/about/policies-regulations/work-integrated-learning">Quy định về trải nghiệm thực tế trong học tập (Work Integrated Learning Policy)</a></li> </ul>   <ul> <li><a href="https://www.swinburne.edu.au/about/policies-regulations/people-culture-integrity">Quy định về con người, văn hóa và tính liêm chính học thuật (People, Culture and Integrity Policy)</a></li> </ul>   <ul> <li><a href="https://www.swinburne.edu.au/about/policies-regulations/social-media">Quy định về truyền thông xã hội (Social Media Guidelines)</a></li> </ul>   <ul> <li><a href="https://www.swinburne.edu.au/about/policies-regulations/complaints-management">Quy định về quản ký khiếu nại (Complaints Management Guidelines)</a></li> </ul>   <ul> <li><a href="https://www.swinburne.edu.au/about/policies-regulations/admissions-enrolment">Quy định về tuyển sinh (Admissions Guideline)</a></li> </ul>   <ul> <li><a href="https://swinburne-vn.edu.vn/student/dieu-kien-duy-tri-hoc-bong/">Quy định về điều kiện duy trì học bổng</a></li> </ul>   <ul> <li><a href="https://swinburne-vn.edu.vn/student/quy-dinh-dao-tao-tai-swinburne-viet-nam/">Quy định cụ thể về đào tạo tại Swinburne Vietnam Campus (Guidline of Academic Policy at Swinburne Việt Nam)</a></li> </ul>   <ul> <li><a href="https://swinburne-vn.edu.vn/list-admission/hoc-bong/">Quy định về học bổng và cấp học bổng (Guideline of Scholarship)</a></li> </ul>   <ul> <li><a href="https://swinburne-vn.edu.vn/student/general-rules-and-regulations/">Quy định nội quy tại Campus (Guideline in Campus)</a></li> </ul>   <ul> <li><a href="https://swinburne-vn.edu.vn/student/discipline-and-disciplinary-procedure/">Kỷ luật và xử phạt vi phạm tại Campus (Discipline and Disciplinary Procedure)</a></li> </ul>   <ul> <li><a href="https://swinburne-vn.edu.vn/student/rules-on-kitchen-dining-room-usage/">Quy định sử dụng phòng ăn/nhà bếp (Guideline on Kitchen/Dining Room Usage)</a></li> </ul>

Lịch đào tạo

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt; line-height: 150%;"><span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: 'Times New Roman',serif;">Tại Swinburne Việt Nam, sinh viên học 3 kì trong 1 năm, bao gồm: Kì học tháng 1, Kì học tháng 5 và Kì học tháng 9. </span></p><h2 class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt; line-height: 150%;">Kế hoạch học tập kỳ tháng 5 năm 2023</h2> <img class="alignnone wp-image-25280 size-full" src="https://swinburne-vn.edu.vn/wp-content/uploads/calendar-hn-1-scaled.jpg" alt="" width="1499" height="2560" /><img class="alignnone size-full wp-image-25277" src="https://swinburne-vn.edu.vn/wp-content/uploads/calendar-hcmc-1.jpg" alt="" width="1719" height="1588" /><img class="alignnone size-full wp-image-25279" src="https://swinburne-vn.edu.vn/wp-content/uploads/calendar-dn.jpg" alt="" width="1562" height="577" /> <h2>Industry Plan - Hà Nội</h2> <h2 class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6.0pt; line-height: 150%;"><img class="alignnone wp-image-25264 size-full" src="https://swinburne-vn.edu.vn/wp-content/uploads/1-2.jpg" alt="" width="1920" height="1080" /> <img class="alignnone wp-image-25265 size-full" src="https://swinburne-vn.edu.vn/wp-content/uploads/2-3.jpg" alt="" width="1920" height="1080" /> <img class="alignnone wp-image-25266 size-full" src="https://swinburne-vn.edu.vn/wp-content/uploads/3-3.jpg" alt="" width="1920" height="1080" /> <img class="alignnone wp-image-25267 size-full" src="https://swinburne-vn.edu.vn/wp-content/uploads/4-1.jpg" alt="" width="1920" height="1080" /> <img class="alignnone wp-image-25268 size-full" src="https://swinburne-vn.edu.vn/wp-content/uploads/5-1.jpg" alt="" width="1920" height="1080" /></h2> <h2>Industry Plan - Đà Nẵng</h2> <div><img class="alignnone size-full wp-image-25270" src="https://swinburne-vn.edu.vn/wp-content/uploads/DN1.jpg" alt="" width="1920" height="1080" /> <img class="alignnone wp-image-25285 size-full" src="https://swinburne-vn.edu.vn/wp-content/uploads/DN2-2.jpg" alt="" width="1920" height="1080" /> <img class="alignnone wp-image-25272 size-full" src="https://swinburne-vn.edu.vn/wp-content/uploads/DN3.jpg" alt="" width="1920" height="1080" /></div> <div> <h2>Industry Plan - TP. Hồ Chí Minh</h2> </div> <div>  <img class="alignnone size-full wp-image-25286" src="https://swinburne-vn.edu.vn/wp-content/uploads/HCM1-1.jpg" alt="" width="1920" height="1080" /> <img class="alignnone wp-image-25287 size-full" src="https://swinburne-vn.edu.vn/wp-content/uploads/HCM2-1.jpg" alt="" width="1920" height="1080" /> <img class="alignnone wp-image-25288 size-full" src="https://swinburne-vn.edu.vn/wp-content/uploads/HCM3-1.jpg" alt="" width="1920" height="1080" /></div> <h2>Lịch đào tạo các năm học có thể xem trên website của Swinburne Úc <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="https://www.swinburne.edu.au/student-administration/calendar/summary.html">TẠI ĐÂY</a>.</strong></span></h2> <h3>Lịch đào tạo năm 2023</h3> <img class="alignnone size-full wp-image-24572" src="https://swinburne-vn.edu.vn/wp-content/uploads/Updated_Vietnam-2023-Calendar_V2-scaled.jpg" alt="" width="1411" height="2560" />  <h3>Lịch đào tạo năm 2024</h3> <img class="aligncenter wp-image-23264 size-full" src="https://swinburne-vn.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/2024_FB-page-001.jpg" alt="" width="1200" height="2250" /> <ul> <li><a href="https://swinburne-vn.edu.vn/student/lich-hoc-ky-thang-01-2023/">Xem lịch học kỳ tháng 01/2023</a></li> <li><a href="https://swinburne-vn.edu.vn/student/lich-hoc-ky-09-2022/">Xem lịch học kỳ tháng 09/2022</a></li> <li><a href="https://swinburne-vn.edu.vn/student/lich-hoc-ky-05-2022/">Xem lịch học kỳ tháng 05/2022</a></li> <li><a href="https://swinburne-vn.edu.vn/student/lich-hoc-ky-01-2022/">Xem lịch học kỳ tháng 01/2022</a></li> </ul> <a href="https://tuyensinh.swin.edu.vn/?utm_source=NGUON-SEO&utm_medium=LICH-DAO-TAO&utm_campaign=TRUNG"><img class="aligncenter size-full wp-image-13440" src="https://swinburne-vn.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/tuyen-sinh-swinburne.png" alt="swinburne tuyển sinh" width="3440" height="1200" /></a>

Thủ tục thay đổi chương trình đào tạo

Đối với sinh viên muốn thay đổi chương trình đào tạo tại Swinburne, sinh viên có thể trao đổi và được định hướng bởi bộ phận Tư vấn đào tạo của StudentHQ. Từ đó, bộ phận Tư vấn đào tạo sẽ giúp sinh viên định hướng và hướng dẫn làm những thủ tục cần thiết cho việc thay đổi chương trình học tập.

Lễ tốt nghiệp

<span style="font-family: 'Open Sans';">Sinh viên hoàn thành chương trình học đủ môn học và tín chỉ yêu cầu tại Swinburne Việt Nam sẽ được nhận Bằng tốt nghiệp trực tiếp từ Swinburne University of Australia. Nội dung hình thức của Bằng tốt nghiệp giống như bằng của sinh viên sang học tập tại Australia. Sinh viên có thể nhận bằng trực tiếp tại văn phòng của Swinburne Việt Nam, hoặc đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp được tổ chức hằng năm tại Việt Nam vào tháng 11. Sinh viên cũng có thể đăng ký nhận Bằng tại Swinburne Australia theo thời gian được thông báo. </span>[caption id="attachment_21594" align="alignnone" width="879"]<img class="wp-image-21594" src="https://swinburne-vn.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/z3888384542510_306dd0cd809ca94c0e279c5292132a3b-scaled.jpg" alt="" width="879" height="1172" /> Bằng tốt nghiệp sinh viên ngành Công nghệ thông tin (chuyên ngành Quản trị hệ thống) đã nhận tháng 11 năm 2022.[/caption]<span style="font-family: 'Open Sans';">Thông tin về lễ tốt nghiệp sẽ được Swinburne Việt Nam thông báo trong email gửi tới sinh viên, thường sẽ là ít nhất bốn tuần trước lễ tốt nghiệp. Khi sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp cần tuân thủ các qui định tổ chức buổi lễ có truyền thống hằng trăm năm của Swinburne University of Technology. </span> <span style="font-family: 'Open Sans';">Sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp cần có trang phục đúng yêu cầu của Swinburne. Sinh viên có thể thuê hoặc mua trang phục cử nhân được thiết kế riêng cho ngành học tại Swinburne được thông báo hằng năm (Ví dụ phí thuê: 250,000 VNĐ, phí mua 1,300,000 VNĐ). Ngoài ra, sinh viên có thể tự mua thêm một số vật phẩm tốt nghiệp khác ví dụ Gấu tốt nghiệp, phù hiệu, vật phẩm kỷ niệm (Ví dụ Gấu tốt nghiệp  bán với giá 250,000 VNĐ). Các khoản phí này sẽ được thông báo trong email xác nhận lịch tốt nghiệp mà Swinburne Việt Nam sẽ gửi cho sinh viên.</span><span style="font-family: 'Open Sans';">Bạn bè và người thân của sinh viên tham gia dưới sự hướng dẫn và đăng ký trước với ban tổ chức. Mọi thông tin hỗ trợ sinh viên vui lòng liên hệ tới studentHQ – 19006412.</span>

Kết quả học tập và kết quả thi

<h3></h3> <h2>Hướng dẫn nộp bài tập</h2> Cách nộp bài tập mỗi môn học sẽ khác nhau, do đó, sinh viên cần kiểm tra lại với giáo viên bộ môn của mình. Nếu bạn nộp dưới dạng bản cứng, bạn cần phải đính kèm trang bìa của Swinburne cùng chữ kí của mình theo quy định. Đối với bản mềm, bài tập sẽ được nộp qua hệ thống Canvas có liên kết với phần mềm kiểm tra đạo văn Turnitin.Đối với mọi hình thức nộp bài, bạn cần phải đọc và phải đồng ý với bản cam đoan. Bản cam đoan này sẽ xác minh bài tập này là của riêng bạn và không chứa nội dung nào từ những nguồn tin không được công nhận. Đối với bài tập nhóm, bản cam đoan này sẽ chứng minh rằng tất cả thành viên nhóm đều tham gia trong quá trình làm bài. <h3></h3> <h2>Đạo văn và tính liên chính học thuật</h2> Đạo văn bao gồm việc nộp hoặc trình bày một phần hoặc tất cả các ý tưởng, bài viết, lập trình, hình ảnh và các tác phẩm cửa người khác như là tác phẩm của mình mà không trích nguồn. Swinburne sử dụng các quy định trích nguồn khác nhau tùy thuộc vào ngành học của bạn. Để biết thêm thông tin về các quy định trích nguồn, sinh viên có thể truy cập tại <a href="https://swinburne-vn.edu.vn/tham-khao/">https://swinburne-vn.edu.vn/tham-khao/</a>.Nếu bạn đạo văn dù trong bất cứ trường hợp nào, tức là bạn vi phạm tính liên chính học thuật, bạn sẽ nhận được 0 điểm của bài kiểm tra đó. Nếu vi phạm trên một lần hoặc nghiêm trọng bạn sẽ bị đình chỉ học tập một kỳ học hoặc vĩnh viễn. <h3></h3> <h2>Kì thi</h2> Việc lập kế hoạch trước cho các kỳ thi là vô cùng quan trọng. Thời gian thi được công bố trên lịch học tập và các thông tin khác như lịch thi, thời lượng và phương thức sẽ được ghi rõ trong chương trình học.Khi đi thi bạn phải mang theo giấy tờ tùy thân (thẻ sinh viên của bạn hoặc hộ chiếu hiện tại). Nếu bạn không mang theo giấy tờ tùy thân, bạn có thể sẽ không đủ điều kiện để làm bài thi. Bạn không được mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác trên người vào phòng thi. Hãy đến sớm để có đủ thời gian tìm phòng và chuẩn bị cho bài thi. Nếu bạn đến muộn hơn giờ thi 30 phút, bạn sẽ không được dự thi.Trong kì thi, bạn không được phép: <table> <tbody> <tr> <td width="468">-       Đạo văn-       Sao chép bài sinh viên khác-       Mang tài liệu vào phòng thi-       Truy cập mạng</td> <td width="468">-       Sao chép trái phép đề thi-       Nhờ người thi hộ-       Trao đổi bài với sinh viên khác-       Mượn hoặc cho mượn  tài liệu</td> </tr> </tbody> </table> <h3></h3> <h2>Hình thức xử phạt đối với các vi phạm</h2> Hình phạt cho việc đạo văn sẽ dao động từ cảnh cáo chính thức đến cho sinh viên thôi học và được nêu chi tiết trong Quy định về Hành vi Sai trái trong Học tập của Sinh viên 2012. Các hình phạt đối với hành vi vi phạm trong kỳ thi rất nghiêm trọng và có thể bao gồm việc hủy kết quả và yêu cầu sinh viên thôi học. <h3></h3> <h2>Gia hạn thời gian nộp bài</h2> Nếu trong thời gian làm bài tập, bạn gặp vấn đề về sức khỏe hoặc các sự cố khác ngoài ý muốn, bạn có thể nộp đơn xin gia hạn. Thời gian gia hạn thường được cấp tối đa là bảy ngày. Trong những hoàn cảnh rất đặc biệt, thời gian gia hạn có thể dài hơn.Nếu bạn muốn gia hạn thêm bảy ngày hoặc ít hơn (kể từ ngày đến hạn ban đầu), bạn phải nộp đơn vào hoặc trước ngày đến hạn nộp bài. Đơn xin gia hạn phải được gửi trực tiếp cho giáo viên môn học qua email hoặc điện thoại. <h3></h3> <h2>Kết quả học tập</h2> Bạn có thể truy cập kết quả của mình trực tuyến bằng cách truy cập vào mục Kết quả của tôi tại phần Đăng nhập. Bạn cũng có thể lựa chọn gửi bản sao kết quả học tập về email của mình.Nếu bạn không thể thấy kết quả học tập của mình, có thể xảy ra một trong các trường hợp sau: <ul> <li>Ngày phát hành kết quả có thể chưa đến</li> <li>Kết quả có thể chưa được chứng nhận</li> <li>Có thể bạn bị phạt không được nhận kết quả (ví dụ: chưa thanh toán học phí hoặc tiền phạt thư viện).</li> </ul> Trong trường hợp gặp thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với studentHQ để được hỗ trợ.Để qua môn, bạn bắt buộc phải đạt mọi yêu cầu của các môn học và đạt mức điểm tối thiểu là 50%. <table> <tbody> <tr> <td width="234">Kí hiệu điểm</td> <td width="389">Diễn giải</td> <td width="160">Điểm GPA tương đương</td> </tr> <tr> <td width="234">HD</td> <td width="389">High Distinction 80% - 100%</td> <td width="160">4</td> </tr> <tr> <td width="234">D</td> <td width="389">Distinction 70% - 79%</td> <td width="160">3</td> </tr> <tr> <td width="234">C</td> <td width="389">Credit 60% - 69%</td> <td width="160">2</td> </tr> <tr> <td width="234">P</td> <td width="389">Pass 50% - 59%</td> <td width="160">1</td> </tr> <tr> <td width="234">CP</td> <td width="389">Conceded Pass 45% - 49%</td> <td width="160">0.5</td> </tr> <tr> <td width="234">N</td> <td width="389">Fail 0% - 49%</td> <td width="160">0</td> </tr> <tr> <td width="234">NA</td> <td width="389">Fail - No attempt</td> <td width="160">0</td> </tr> </tbody> </table>

Quy định học phí

Học phí để học tập tại Swinburne Việt Nam toàn khoá là 22.000 USD (tương đương 513.260 triệu VND).Trong 5 năm đầu tiên hoạt động, Swinburne Việt Nam có học bổng đặc biệt ưu đãi cho các thí sinh đăng ký nhập học nhằm khuyến khích tinh thần thay đổi để học tập tốt hơn. Điều này hỗ trợ to lớn cho thí sinh và gia đình có mức học phí hợp lý để học chương trình quốc tế ngay tại Việt Nam.Change-Maker với tinh thần để tạo ra các thành công từ chương trình đại học quốc tế chất lượng cao và được cấp bằng từ trường đại học Swinburne University of Technology với xếp hạng Top 1% trường đại học tốt nhất thế giới (QS, 2023).Trường hợp sinh viên nhập học tại Swinburne Việt Nam những muốn chuyển tiếp ra học tiếp tại Swinburne University of Technology (Australia) thì cần trả mức học phí được áp dụng tại Australia (khoảng 33.000 AUD/năm học/2 kỳ học)Học phí theo mức học bổng thông thường được áp dụng tại Swinburne Việt Nam. Sinh viên thường đăng ký thi tuyển và xét học bổng nhằm đạt được các mức học bổng cao.<img class="alignnone size-full wp-image-24807" src="https://swinburne-vn.edu.vn/wp-content/uploads/hoc-phi-1.jpg" alt="" width="1958" height="712" /><em style="text-align: justify;">Ghi chú: Khi có biến động kinh tế, học phí có thể thay đổi hằng năm nhưng không quá 10%. Các mức học phí được thông báo tới thời điểm hiện hành và có thể thay đổi</em> <p style="text-align: justify;">Tại Swinburne, ngoài học phí chương trình đào tạo, sinh viên có thể sẽ cần đóng một số khoản phí khác theo quy định.</p><h2 style="text-align: justify;"><em>1.</em> Phí nhập học</h2> <p style="text-align: justify;">Sinh viên muốn đăng ký nhập học phải đóng 4.600.000 đồng (bốn triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn) phí nhập học. Phí đăng ký nhập học không được hoàn trả.</p> <a href="https://tuyensinh.swin.edu.vn/?utm_source=SEO&utm_medium=quy-dinh-hoc-phi&utm_campaign=Kim_18.04"><img class="aligncenter wp-image-25112 size-full" src="https://swinburne-vn.edu.vn/wp-content/uploads/DKXT-11.png" alt="" width="1406" height="267" /></a> <p style="text-align: center;">Tham gia Cộng đồng sinh viên SWINBURNE tương lai <a href="https://www.facebook.com/groups/swinburne.wannabes">tại đây</a></p><h2 style="text-align: justify;"><em>2.</em> Học phí theo quy định</h2> <p style="text-align: justify;">Học phí chương trình Công dân toàn cầu: 14.000.000 đồng/mức độ (Mười bốn triệu đồng chẵn). Sinh viên sẽ học tối đa 6 mức độ trong vòng 1 năm.</p> <p style="text-align: justify;">Học phí chương trình chuyên ngành: Học phí chuyên ngành cho sinh viên Swinburne Việt Nam sẽ được tính dựa theo số môn học (unit). Hiện Swinburne có cung cấp cho một số sinh viên những học bổng khác nhau tùy theo năng lực của ứng viên khi thi tuyển.</p><ul style="text-align: justify;"> <li>Học phí sẽ được đóng theo từng học kỳ hoặc theo lộ trình đóng học phí sinh viên đã được gửi khi nhập học. Nếu sinh viên đăng ký học thêm môn so với chương trình mỗi kỳ thì sẽ phải đóng thêm phí cho (các) học phần đó.</li> <li>Swinburne sẽ thu học phí theo thông báo chương trình (offer) đã gửi. Nếu sinh viên đã đóng đủ học phí các kỳ mà vẫn chưa học hết các học phần thì sẽ được học tới khi hoàn thành các học phần.</li> <li>Swinburne sẽ thông báo thu phí theo từng kỳ học. Nếu sinh viên đóng thừa học phí của kỳ này, phần học phí thừa sẽ được khấu trừ trong đợt đóng học phí tiếp theo.</li> <li>Với các sinh viên chuyển từ cơ sở đào tạo quốc tế, học phí sẽ tính theo môn học sinh viên còn phải hoàn thành. Học phí sẽ được thu từng kỳ với tối thiểu 3 học phần/kỳ.</li> <li>Phí Bảo hiểm y tế sinh viên nộp theo quy định Nhà nước.</li> </ul> <h2 style="text-align: justify;"><em>3. </em>Phí học lại</h2> <p style="text-align: justify;">Sinh viên không đạt môn học sẽ phải học lại.</p><ul> <li style="text-align: justify;">Phí học lại mỗi môn học chuyên ngành sẽ không được miễn giảm phần trăm học bổng. Sinh viên cần đóng khoản phí học lại là 15.910.000VNĐ/unit.</li> <li>Phí học lại mỗi mức Công dân toàn cầu là 14.000.000VNĐ/mức.</li> <li>Phí học lại mỗi mức võ Vovinam là 2.330.000VNĐ/mức.</li> </ul> Lưu ý: Đối với sinh viên có vấn đề về sức khỏe liên quan đến vận động, sẽ học Cờ vua thay vì Võ Vovinam. Phí học lại mỗi mức Cờ vua tương đương với phí học lại mỗi mức võ Vovinam là 2.330.000VNĐ/mức. <h2 style="text-align: justify;"><em>4. </em>Quy định về thời hạn đóng học phí và phí học lại</h2> <p style="text-align: justify;">Sinh viên đóng học phí (và phí học lại nếu có) chậm nhất trước khi học kỳ mới bắt đầu 5 ngày. Nếu sinh viên chưa hoàn thành việc đóng học phí thì sinh viên sẽ không được nhập học. Nếu gặp khó khăn về tài chính, sinh viên phải làm đơn xin nộp chậm học phí. Đơn đề nghị cần phải được trường chấp nhận và nộp trước khi học kỳ mới bắt đầu 10 ngày.</p> <p style="text-align: justify;">Sinh viên quá hạn nộp phí và không có lý do chính đáng theo quy định, có thể xem xét lại về học bổng.</p><h2 style="text-align: justify;"><em>5. </em>Quy định hoàn trả học phí khi đã nhập học</h2> <p style="text-align: justify;"><strong>Đối với chương trình học chuyên ngành:</strong></p><ul style="text-align: justify;"> <li>Sinh viên thôi học <strong>trước ngày bắt đầu</strong> của khóa học hoặc học kỳ sẽ được hoàn trả 80% học phí thực nộp trừ đi phí bản quyền (nếu có).</li> <li>Sinh viên thôi học<strong> trong vòng 2 tuần </strong>kể từ ngày đầu tiên của kỳ Khai giảng sẽ được hoàn trả lại 50% học phí.</li> <li>Sinh viên thôi học (kể cả rút môn) <strong>sau 2 tuần </strong>kể từ ngày đầu tiên của học kỳ sẽ không được hoàn học phí đã đóng.</li> <li>Sinh viên đã nộp học phí sau đó có đơn xin bảo lưu (tạm ngưng-defer) và được chấp thuận thì phần học phí này sẽ được bảo lưu. Khi sinh viên quay lại học, phần học phí này sẽ được trừ vào phần học phí phải nộp. Sinh viên có nhu cầu bảo lưu cần làm thủ tục bảo lưu (defer) trước khi học kỳ bắt đầu. Sinh viên có yêu cầu bảo lưu sau 2 tuần kể từ khi kỳ học bắt đầu sẽ không được chấp nhận và không được hoàn khoản học phí đã đóng. Trường hợp này được coi là sinh viên bỏ/nghỉ học học kỳ đó (Leave of Absence).</li> <li>Phần học phí nộp dư (nếu có) sẽ được chuyển thành học phí của kỳ tiếp theo.</li> </ul> <h2 style="text-align: justify;"><em>6. </em>Phí làm lại thẻ sinh viên</h2> <p style="text-align: justify;">Sinh viên sẽ phải nộp phí khi cần làm lại thẻ sinh viên. Sinh viên khi nhập học sẽ được phát miễn phí 1 thẻ sinh viên và phí làm lại thẻ sinh viên là 100.000 đồng/ lần.</p><h2 style="text-align: justify;"><em>7. </em>Phí phạt trả chậm sách</h2> <div class="page" title="Page 2"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <ul> <li>Sinh viên trả chậm sách mượn thư viện phải nộp phí trả chậm tính từ ngày quá hạn đầu tiên đến ngày thực tế trả sách (gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ). Sinh viên trả chậm sách trên 30 ngày ngoài phí trả chậm sẽ phải nộp phạt bổ sung một khoản bằng giá bìa sách.</li> <li>Sinh viên làm mất sách mượn thư viện hoặc làm rách, mất trang... phải bồi thường giá trị bằng giá trị ban đầu của cuốn sách đó, đồng thời phải nộp phí trả chậm (nếu có)</li> <li>Khoản phạt trả chậm sách tối đa bằng giá trị cuốn sách.</li> </ul> </div> </div> </div> <h2 style="text-align: justify;"><em>8.</em> Phí học trao đổi hoặc chuyển tiếp tại trong hệ thống của Swinburne</h2> <p style="text-align: justify;">Sinh viên có nhu cầu học trao đổi hoặc chuyển tiếp tại các Campus của Swinburne sẽ đóng học phí theo mức được quy định tại cơ sở đó.</p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://bit.ly/clickhanbook"><img class="aligncenter wp-image-25047 size-full" src="https://swinburne-vn.edu.vn/wp-content/uploads/handbookclick-16.png" alt="" width="1321" height="154" /></a></p>