Swinburne > About > Tại sao chọn Swinburne Việt Nam?

Tại sao chọn Swinburne Việt Nam?

  • Bằng cấp Quốc Tế từ trường Top trên thế giới: Bằng đại học cho sinh viên do Swinburne (Australia) cấp tuân thủ quy định kiểm định của Chính phủ Australia và sự công nhận của Chính phủ VIệt Nam.
  • Chi phí hợp lý tại Việt Nam: Chi phí hợp lý tạo điều kiện cho các học sinh tại Việt Nam và ASEAN tiếp cận môi trường và chất lượng giáo dục quốc tế. Sinh viên tài năng còn được hỗ trợ học bổng để giúp đạt được ước mơ sáng tạo của mình.
  • Tiên phong chuyển đổi số, nắm bắt cơ hội phát triển nghề nghiệp toàn cầu: Trong lĩnh vực công nghệ, sinh viên có cơ hội học và thực hành các chuyên ngành liên quan tới ứng dụng các công nghệ tiên tiến của cuộc cách mạng 4.0 như Big Data, IoT, trí tuệ nhân tạo ….Các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing số, Thiết kế và truyền thông đa phương tiế sẽ giúp sinh viên tiếp cận và nắm bắt được các mô hình và phương thức kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Học đi đôi với những trải nghiệm áp dụng vào thực tế từ liên kết với các tổ chức hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới. 
  • Môi trường quốc tế nuôi dưỡng những tư chất của công dân toàn cầu: Chương trình học, quy trình quản lý học tập được chuyển giao từ Đại học Swinburne (Australia) cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng hiện đại và cập nhật nhất trên toàn cầu và môi trường kinh doanh năng động tại Việt Nam. Trong giai đoạn Công dân toàn cầu: sinh viên sẽ được nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh và các kỹ năng về tranh biện, tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm. Đây là những kỹ năng không thể thiếu của công dân toàn cầu.
  • Cơ hội việc làm rộng mở nhờ trải nghiệm nghề nghiệp sớm: Với các kiến thức kỹ năng hiện đại, khả năng sử dụng tiếng Anh vượt trội, sinh viên có cơ hội việc làm tốt với thu nhập cao. Chương trình thực tập OJT (On – Job – Training) chính là cách thức để hỗ trợ cho sinh viên có trải nghiệm nghề nghiệp sớm tại các công ty nhằm học hỏi kinh nghiệm.
  • Phát triển tiềm lực bản thân: Với phương pháp học tập khai sáng, tinh thần đổi mới, sáng tạo sẽ giúp sinh viên phát huy tốt năng lực tiềm ẩn của bản thân.