Swinburne > Course > Kinh doanh

Kinh doanh

Chương trình học ngành Kinh doanh – Chú trọng sáng tạo, khởi nghiệp và ứng dụng công nghệ.

Ý tưởng sinh viên

hr
hr
hr

Các chương trình Kinh doanh sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức và kinh nghiệm vượt trội để có thể ứng tuyển vào các vị trí quản lý hàng đầu của các công ty, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, là những gương mặt đại diện tiêu biểu cho sự phát triển năng động của Việt Nam. Hơn nữa, quá trình học sẽ rất chú trọng áp dụng phương pháp học tập kiến tạo và khuyến khích tinh thần khởi nghiệp. Một đặc điểm quan trọng khác là các môn học đều chú trọng việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ. Đây là xu hướng tất yếu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

 

Chương trình học ngành Kinh doanh – Chú trọng sáng tạo, khởi nghiệp và ứng dụng công nghệ

Sau khi trải qua Chương trình Công dân toàn cầu, sinh viên sẽ tham gia các chương trình học chuyên ngành và chuyên môn. Kết cấu chương trình được tổ chức theo 24 môn học (tương đương với 300 tín chỉ) gồm một kỳ OJT được thực hiện đều trong ba năm và chia làm 9 kỳ.

Các lĩnh vực nghề nghiệp gồm có:

Công nghệ thông tin, Kinh doanh, Đầu tư, phát triển sản phẩm, tư vấn kinh doanh, kinh tế đối ngoại, quan hệ ngoại thương, logistics, tư vấn doanh nghiệp, Nhân sự, Tài chính, Sản xuất và xây dựng, Marketing…

 

 
 
 
ảnh

Với kinh nghiệm từng học tập tại Đại học Swinburne Australia, cơ sở của trường tại Hà Nội đảm bảo chất lượng rất tốt. Giáo trình các môn học chuyên ngành Kinh doanh khá tương đồng với giáo trình của Úc, đồng thời môi trường tiếng Anh 100% là điểm cộng vì tạo điều kiện cho các bạn làm quen với việc sử dụng Anh ngữ trong gần như toàn bộ các tình huống giao tiếp như khi đi du…

Đặng Đình Khôi

Cựu du học sinh Swinburne, Australia, chuyên ngành Kinh doanh

Tin tức