PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀ NHẬP HỌC

ĐẠI HỌC SWINBURNE (VIỆT NAM)

image

Tải ảnh lên

Nam
Nữ
Chưa biết
Cơ bản
Khá
Tốt
Công nghệ phần mềm
Quản trị hệ thống
Quản trị kinh doanh
Marketing
Kinh doanh quốc tế
Advertising
Social network
Tôi cam đoan những lời khai trong phiếu này là đúng sự thật. Nếu sai tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi đã đọc kỹ và đồng ý tuân thủ nghiêm túc các quy định, chính sách, quy định tài chính của Trường Đại học Swinburne Vietnam và đóng học phí đúng hạn quy định.