Swinburne > Chương trình Đào tạo

Chương trình Đào tạo

Năm 2020, Swinburne Việt Nam cung cấp chương trình học và đào tạo về 3 ngành chính, bao gồm:

  • Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin với chuyên ngành: Phát triển Phần mềm và Quản trị Hệ thống;
  • Cử nhân ngành Kinh doanh với chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Quốc  tế và Marketing (Digital Marketing);
  • Cử nhân ngành Truyền thông Đa phương tiện với chuyên ngành: Social Media và Quảng cáo.

Hãy cùng Swinburne Việt Nam tìm hiểu những chương trình học phù hợp với nguyện vọng và định hướng cho lộ trình nghề nghiệp tương lai của bạn nhé!

 

TÌM KHÓA HỌC

Công dân toàn cầu

Chương trình Công dân toàn cầu được tổ chức bởi Headstart tạo ra môi trường học tiếng Anh mang tên…

Công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) là ngành thế mạnh nhất của Swinburne Việt Nam. Mục đích của chương trình…

Kinh doanh

Chương trình học ngành Kinh doanh - Chú trọng sáng tạo, khởi nghiệp và ứng dụng công nghệ. 

Truyền thông Đa phương tiện

Khóa học Cử nhân chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện và Thiết kế số được chuẩn bị cho sinh…

Video