TÌM KHÓA HỌC

hr

Ngành Khoa học máy tính

  Giới thiệu chung Trong thời đại công nghệ 4.0,…

hr

Chương trình Công dân toàn cầu

Giới thiệu chung Bước vào kỷ nguyên toàn cầu hoá…

hr

Ngành Công nghệ thông tin

  Giới thiệu chung Công nghệ thông tin (Information Technology…

hr

Ngành Kinh doanh

  Giới thiệu chung Trong thời đại công nghệ 4.0,…

hr

Ngành Truyền thông Đa phương tiện

Giới thiệu chung Chúng ta đang sống trong một thế…

hr

Swinburne Pathway

Swinburne Pathway to Global Universities (Swinburne Pathway) là chương trình…

THE CHANGEMAKERS SERIES: MEETING WITH NGO MINH HIEU (HIEU PC)

𝐂𝐇𝐀𝐍𝐆𝐄𝐌𝐀𝐊𝐄𝐑𝐒 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄𝐒: 𝐌𝐄𝐄𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐍𝐆𝐎 𝐌𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐈𝐄𝐔 (𝐇𝐈𝐄𝐔 𝐏𝐂) 𝐀𝐓 𝐒𝐖𝐈𝐍𝐁𝐔𝐑𝐍𝐄 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐍𝐀𝐌 The ChangeMakers Series session “Cybersecurity Awareness in General”…

The International Conference on Intelligent Systems & Networks (ICISN) 2022

🔥LEARN FROM WORLD’S LEADING EXPERTS AND SCHOLARS AT ICISN 2022 ✨The whole world is witnessing massive digital transformations across professions…

THE CHANGEMAKERS SERIES: ARE LEADERS BORN OR MADE?

THE CHANGEMAKERS SERIES: ARE LEADERS BORN OR MADE? Schools, corporations, and organizations often put leadership as one of the most…

CHANGEMAKERS AND MAKING CHANGE: 2021 AND BEYOND

CHANGEMAKERS AND MAKING CHANGE: 2021 AND BEYOND We are enjoying unprecedented progress in technology, economy, and culture, which is transforming…