Swinburne > Course > Kinh doanh > Quản trị Kinh doanh

Quản trị Kinh doanh

Các kĩ năng quản lý nhân sự, quản lý tài chính, giao tiếp hiệu quả, tổ chức hành chính là những yếu tố quan trọng cấu thành nên lĩnh vực quản trị hiện đại. Chương trình Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh được thiết kế phù hợp với các xu hướng thị trường sẽ cung cấp sinh viên những kỹ năng thiết yếu để phát triển tư chất của một nhà lãnh đạo. Các môn học của chương trình chú trọng ứng dụng công nghệ tiên tiến để tại hiệu quả vượt trội trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. 

 

 


Quản trị Kinh doanh

Vị trí:

Ngành kép:

Loại:

Thời gian:

Chi tiết khóa học:

Mã ngành học:

Thời lượng: 3 năm

Khoa: Kinh doanh

Vị trí: Hà Nội

Hệ: Chính quy - Toàn thời gian

Thời gian ra mắt: Tháng 9 - 2019

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể tìm kiếm cơ hội việc làm ở rất nhiều lĩnh vực, như kế toán, phân tích kinh doanh, luật thương mại, truyền thông, quản lý sự kiện, khởi nghiệp, tài chính, nhân sự, kinh doanh quốc tế, quản lý, tiếp thị hoặc quan hệ công chúng.

Đánh giá

Để hoàn thành bằng cử nhân Quản trị kinh doanh, sinh viên cần hoàn thành 300 điểm tín chỉ bao gồm

  • Năm một: 8 môn cơ bản (tương ứng với 100 tín chỉ)

Môn học cơ bản là những môn học cung cấp kiến thức nền tảng, cơ bản để tiếp tục tiếp cận học sâu hơn về chuyên ngành.

  • Năm hai: 8 môn học từ các môn chuyên ngành (100 tín chỉ)

Môn học chuyên ngành là những môn học cung cấp kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực. Sinh viên học chuyên ngành sẽ được thực hành để nắm bắt kỹ năng làm việc.

Sinh viên có thể có lựa chọn học hai chuyên ngành. Ví dụ sinh viên ngành kinh doanh có thể chọn học chuyên ngành Marketing và chuyên ngành truyền thông xã hội hoặc kinh doanh quốc tế.

  • Năm ba: 8 môn học khác (100 tín chỉ) bao gồm kỳ học OJT, chuyên ngành kép (Co-major), hoặc kết hợp các môn học tự chọn.

Môn học lựa chọn: Sinh viên sau giai đoạn học môn cơ bản và chuyên ngành được quyền lựa chọn thêm một chuyên ngành khác hoặc chuyên sâu và nâng cao thêm. Điều này giúp học sinh phát triển tối đa năng lực cá nhân. Các môn học lựa chọn này sinh viên có thể lựa chọn từ các chuyên ngành liên quan hoặc bổ sung từ danh mục môn học của nhà trường.

Thực hành tại doanh nghiệp: là chương trình giúp sinh viên có trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp. Sinh viên sẽ được giới thiệu hoặc tự liên hệ tới doanh nghiệp để tham gia vào các công việc xác định, từ đó học hỏi kinh nghiệm thực tế với sự hỗ trợ của giáo viên và các chuyên gia tại doanh nghiệp.

  • Sinh viên có thể không hoàn thành nhiều hơn 150 tín chỉ trong một năm học.

Khóa học được cung cấp thông qua các bài giảng, hướng dẫn, dự án, làm việc nhóm và vị trí công nghiệp.

Đánh giá sẽ thay đổi theo từng khóa học nhưng có thể bao gồm kiểm tra, bài tập, thuyết trình, dự án và làm việc nhóm.

Chuẩn đầu ra

Sinh viên hoàn thành khóa học này sẽ có thể:
• xác định và tích hợp các nguyên tắc lý thuyết áp dụng cho kỷ luật kinh doanh và áp dụng các nguyên tắc đó trong các trường hợp thực tế.
• xem xét một cách có hệ thống và đánh giá phê bình nghiên cứu từ nhiều nguồn khác nhau để đưa ra những đánh giá sáng suốt về các lựa chọn để giải quyết đổi mới một loạt các vấn đề phát sinh trong bối cảnh kinh doanh.
• xây dựng các giải pháp sáng tạo phù hợp với mục đích và thể hiện nhận thức về tác động của các quyết định kinh doanh đối với môi trường, kinh tế và xã hội.
• trình bày rõ ràng một dòng lý luận thể hiện sự nhạy cảm về văn hóa và áp dụng một khuôn khổ để phân tích và đưa ra giải pháp cho những tình huống khó xử về đạo đức.
• truyền đạt một loạt các lập luận kinh doanh bằng cách đánh giá và thực hiện các chiến lược truyền thông thay thế phù hợp với đối tượng.
• xây dựng và không ngừng phát triển sự độc lập về trí tuệ để trở thành những người học quan trọng và phản xạ, nhận thức về các công nghệ mới.
• làm việc cộng tác trong các nhóm khác nhau.
• tích hợp việc học tập với thực tiễn nghề nghiệp để nâng cao sự sẵn sàng nghề nghiệp.

Thành quả học sinh

hr
hr
hr