Công ty FPT Smart Cloud

FPT Smart Cloud là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Điện toán đám mây (Cloud). Là công ty hành viên mới nhất được thành lập tại Tập đoàn FPT, mục tiêu của chúng tôi là xây dựng nền tảng AI & Cloud đẳng cấp thế giới, đột phá về tốc độ và năng suất. Từ đó, đem lại hiệu quả tối ưu cho quy trình tự động hóa tiên tiến và phương thức vận hành giữa người và máy.

Tháng 04/2021, FPT Cloud trở thành đối tác triển khai các sản phẩm thuộc hệ sinh thái giải pháp, dịch vụ của Google Cloud, và Google Workspace tại Việt Nam.

smartcloud1

Rate this business