Swinburne > Life > Dịch vụ sinh viên

Dịch vụ sinh viên

Ngay sau khi sinh viên nhập học tại Swinburne Việt Nam, Phòng Dịch sinh viên StudentHQ sẽ luôn hỗ trợ sinh viên trong cuộc sống sinh hoạt mới và đồng hành cùng quá trình học tập của các bạn.

Văn phòng của Student HQ được sắp xếp ngay tầng 1 và luôn có một bạn Admin trực tại sảnh để có thể hỗ trợ sinh viên nhanh chóng nhất.

Student HQ hỗ trợ đầy đủ và hướng dẫn chi tiết toàn bộ sinh viên trong các hoạt động sau:

Thủ tục hành chính khi nhập trường: Bảo hiểm, Đồng phục, Thẻ sinh viên, Lịch học, lộ trình học tập,…

  • Hỗ trợ chung về học tập. Thông tin chi tiết sinh viên truy cập tại đây.
  • Tư vấn và phản hồi sinh viên.Thông tin chi tiết sinh viên truy cập tại đây.
  • Hỗ trợ nhà ở sinh viên. Thông tin chi tiết sinh viên truy cập tại đây.
  • Định hướng nghề nghiệp
  • Hỗ trợ thực tập trong quá trình học
  • Hỗ trợ việc làm

 

Để được hỗ trợ nhanh nhất, sinh viên có thể liên hệ với StudentHQ theo thông tin dưới đây:

Student HQ – Phòng 101, Tầng 1, Swinburne Việt Nam

Ms. Nguyễn Thị Đào (Tracy)  –  Student Support Officer

Ms. Nguyễn Thanh Nhàn (Jasmine) – Student Support Officer

Hotline: 0795 089 998

Email: studentHQ@fe.edu.vn