Swinburne > Research > Khởi đầu học tại Swinburne Việt Nam

Khởi đầu học tại Swinburne Việt Nam

Khởi đầu chương trình học tại Swinburne Việt Nam sẽ giúp sinh viên có thể nhanh chóng hòa nhập và làm quen với môi trường đại học hoàn toàn mới. Ngoài ra, các thông tin hữu ích cho đời sống sinh viên cũng sẽ đc cập nhật tại đây.