Đăng nhập Cổng thông tin Sinh Viên – Student Portal

Cổng Sinh Viên – Student Portal là trung tâm thông tin và hỗ trợ đa năng dành cho sinh viên, cung cấp những thông tin mới nhất và thiết yếu liên quan đến việc học chuyên ngành, các dịch vụ sinh viên, và hoạt động ngoại khóa.
Cổng Sinh Viên không chỉ là nơi cập nhật thông tin chuyên ngành mà còn là nền tảng để gửi yêu cầu và nhận hỗ trợ về mọi vấn đề từ sức khoẻ tâm lý đến lịch học và môn học. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, sinh viên có thể dễ dàng truy cập và tận dụng các tiện ích từ Cổng.

Thông qua Cổng, bạn có thể gửi yêu cầu liên quan đến chuyên ngành, các vấn đề sức khoẻ tâm lý, và lịch học/môn học. Mọi yêu cầu sẽ được Student HQ và bộ phận Đào tạo xử lý một cách nhanh chóng và hiệu quá. Quy trình xử lý các yêu cầu cũng được hiển thị rõ ràng trên Cổng, giúp bạn theo dõi tiến trình một cách dễ dàng.

Để truy cập vào Cổng Sinh Viên, bạn chỉ cần sử dụng email FPT và đăng nhập tại đường link sau: https://portal.swin.edu.vn/
Rate this research

Khởi đầu học tập