Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ sinh viên

Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ sinh viên tại Swinburne được tiếp nhận và giải quyết thông qua Phòng Dịch vụ sinh viên StudentHQ. Tại đây, sinh viên Swinburne sẽ được cung cấp dịch vụ hỗ trợ một cửa toàn diện các yêu cầu về học tập và các vấn đề khác.

 

Student HQ – Phòng hỗ trợ sinh viên 

Bộ phận Hỗ trợ Sinh viên student HQ là đầu mối hỗ trợ cung cấp các thông tin cho sinh viên về vấn đề thường gặp trong quá trình học tập. Sinh viên có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 19006412 hoặc email studenthq@fe.edu.vn của bộ phận StudentHQ.

 

Student HQ hỗ trợ sinh viên với các dịch vụ sau:

  1. Thẻ Sinh viên
  2. Dịch vụ hỗ trợ sinh viên quốc tế
  3. Công việc và định hướng nghề nghiệp
  4. Chỗ ở
  5. Hỗ trợ tài chính
  6. Giải quyết các thắc mắc và phản hồi

 

ID Sinh viên

 Với ID sinh viên Swinburne, học sinh được phép truy cập vào các dịch vụ và cơ sở vật chất trong các cơ sở của Swinburne, tích hợp thẻ thư viện và nhận dạng cho các kỳ thi. ID sinh viên của sinh viên sẽ được cung cấp khi sinh viên có Thư mời nhập học và sẽ được ghi trên thẻ sinh viên. Trong trường hợp bị thất lạc Thư mời nhập học hoặc/và thẻ sinh viên, sinh viên có thể nhận hỗ trợ từ Phòng StudentHQ.

 

Đối với sinh viên đang học chương trình Công dân toàn cầu (chưa học chuyên ngành):

ID sinh viên sẽ là ID do Swinburne Việt Nam Alliance cung cấp để truy cập các hệ thống Google Mail, Student Portal, Cloudstore,… để nhận các thông báo, thông tin học tập. ID sinh viên của bạn có định dạng SWH20xxxx, ví dụ: Tên bạn là Nguyễn Thu Hà, ID sinh viên là SWH20001.

 

Đối với sinh viên đã nhập học chuyên ngành:

Ngoài ID sinh viên do Swinburne Việt Nam Alliance Program cung cấp, sinh viên còn được cung cấp thêm một ID để truy cập các hệ thống học tập của Swinburne Australia như Canvas, Microsoft Office 365… ID có định dạng là một dãy số gồm 9 số, ví dụ: 103185978.

Để được hỗ trợ nhanh nhất, sinh viên có thể liên hệ với StudentHQ theo thông tin dưới đây:

 Student HQ – Tầng 1, Swinburne Việt Nam Alliance Program, 2 Dương Khuê, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: studenthq@fe.edu.vn

Phone: 1900 6412

Email: studenthq@fe.edu.vn 

Rate this research

Khởi đầu học tập