Tuần lễ định hướng

Orientation week – Tuần lễ định hướng luôn là ngày được mong chờ nhất từ phía các bạn tân sinh viên để bắt đầu  thích nghi với cuộc sống hoàn toàn mới của môi trường đại học.

Mục đích tuần lễ định hướng:

Tuần lễ định hướng là tuần khởi đầu cho hành trình học tập.  Trong các buổi định hướng này, sinh viên sẽ được hướng dẫn hoàn thành hồ sơ nhập học, hướng dẫn các thủ tục, phương pháp học, tham gia clubs, cách sử dụng tài khoản và thẻ sinh viên, cách học tập và tìm tài liệu tại cơ sở học tập. Ngoài ra, sinh viên được kiểm tra tiếng Anh đầu vào để phân lớp cho kỳ học Global citizen.

Nội dung bao gồm:

-Tham dự lễ Khai giảng năm học mới;

-Hoàn thành các thủ tục nhập học;

-Hướng dẫn đăng nhập hệ thống email. Wifi, thông tin (students email, password and Wifi access), hướng dẫn truy nhập hệ thống học liệu của Swinburne, hệ thống thư viện điện tử.

-Giới thiệu các qui định liên quan tới học tập, student handbook.

-Giới thiệu các dịch vụ sinh viên

-Giới thiệu hoạt động CLB

-Gặp gỡ, làm quen và giao lưu sinh viên mới

-Các chương trình teambuilding, giao lưu

-Làm quen với các tiện nghi, cơ sở vật chất.

 

Rate this research

Khởi đầu học tập