Thẻ sinh viên

Thẻ sinh viên
Thẻ sinh viên là thẻ được làm bằng nhựa, có thể được dùng để đăng kí các dịch vụ giao thông hoặc sử dụng thư viện. Với thẻ sinh viên, bạn có thể nhận được các ưu đãi, giảm giá cho sinh viên tại một số dịch vụ.
Sinh viên có thể hưởng ưu đãi giảm giá vé xe buýt tháng, vé xem phim, đăng kí dịch vụ sim sinh viên, v.v. Để nhận những ưu đãi này, sinh viên cần trực tiếp mang thẻ đến cơ sở cung cấp dịch vụ.
Để đăng ký thẻ sinh viên, các bạn hãy làm theo những bước hướng dẫn dưới đây:
Bước 1. Chụp ảnh của bạn
Bạn sẽ cần tải lên một bức ảnh hộ chân dung ở định dạng (.jpg). Ảnh của bạn phải tuân theo các nguyên tắc sau:
– Ảnh có kích thước 30×40 mm
– Ảnh màu (không đen trắng)
– Chụp trên nền trơn (không có hoa văn) và sáng màu
– Ảnh chính diện
– Hình ảnh không bị bóng, thiếu sáng hoặc dư sáng.
Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để cho bạn biết nếu bạn cần gửi ảnh mới.
Bước 2. Yêu cầu thẻ sinh viên Swinburne Vietnam
Khi đã có ảnh của mình ở định dạng (.jpg), sinh viên cần hoàn thành những việc sau:
– Đổi tên tệp ảnh của bạn thành mã sinh viên của bạn, ví dụ: “SWH0001”
– Gửi hình ảnh và thông tin qua biểu mẫu này
Rate this research

Khởi đầu học tập