TÌM KHÓA HỌC

hr

Ngành Khoa học máy tính

  Giới thiệu chung Trong thời đại công nghệ 4.0,…

hr

Chương trình Công dân toàn cầu

  Giới thiệu chung Bước vào kỷ nguyên Cách mạng…

hr

Ngành Công nghệ thông tin

  Giới thiệu chung Công nghệ thông tin (Information Technology…

hr

Ngành Kinh doanh

  Giới thiệu chung Trong thời đại công nghệ 4.0,…

hr

Ngành Truyền thông Đa phương tiện

Giới thiệu chung Chúng ta đang sống trong một thế…

hr

Swinburne Pathway

Swinburne Pathway to Global Universities (Swinburne Pathway) là chương trình…

The International Conference on Intelligent Systems & Networks (ICISN) 2022

🔥LEARN FROM WORLD’S LEADING EXPERTS AND SCHOLARS AT ICISN 2022 ✨The whole world is witnessing massive digital transformations across professions…

THE CHANGEMAKERS SERIES: ARE LEADERS BORN OR MADE?

THE CHANGEMAKERS SERIES: ARE LEADERS BORN OR MADE? Schools, corporations, and organizations often put leadership as one of the most…

CHANGEMAKERS AND MAKING CHANGE: 2021 AND BEYOND

CHANGEMAKERS AND MAKING CHANGE: 2021 AND BEYOND We are enjoying unprecedented progress in technology, economy, and culture, which is transforming…

Swinburne Music Festival #1: Rap & Passion

It's bittersweet to say goodbye to a memorable September, but let's get hype for a new festive month with super…