Đối tác

Giá trị thương hiệu chính của Swinburne Việt Nam là sự đổi mới và tinh thần khởi nghiệp. Chúng tôi hỗ trợ những sinh viên có ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh và công nghệ, và khuyến khích tư duy khởi nghiệp của họ trong thời gian học tập. Swinburne Việt Nam hợp tác mạnh mẽ với vườn ươm khởi nghiệp, các đối tác là các công ty khởi nghiệp và không gian làm việc để kết nối sinh viên với các cộng đồng sáng tạo.
Swinburne cũng có thỏa thuận với VIISA- Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam (VIISA) để đào tạo sinh viên liên quan đến các đơn vị khởi nghiệp đổi mới. Sinh viên có cơ hội tham gia vào các dự án khởi nghiệp từ VIISA và kết nối với các cộng đồng khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, Swinburne cũng ký kết thỏa thuận với các đối tác trong ngành như Công ty Cổ phần Phần mềm FPT (FPT Software). Đây là công ty phần mềm lớn nhất Việt Nam và là một trong những công ty phần mềm phát triển nhanh nhất. Với hơn 11.000 dự án gia công phần mềm trong gần 20 năm và sự hiện diện rộng rãi trên các thị trường toàn cầu đa dạng, cùng các chuyên gia định hình mạng lưới trung tâm giao hàng toàn cầu đẳng cấp thế giới, việc hợp tác với FPT Software giúp sinh viên nhận được những kiến thức và kỹ năng thực tế trong quá trình học tập, thực tập tại đây. Sinh viên viên cũng có cơ hội tham gia vào các dự án phát triển phần mềm từ FPT Software và kết nối với các cộng đồng công nghệ.