Swinburne > Course > Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) là ngành thế mạnh nhất của Swinburne Việt Nam. Mục đích của chương trình là tối đa hóa năng lực làm việc trong ngành CNTT của sinh viên. Trong quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở việt nam và trên thế giới, nhu cầu nhân lực cho ngành CNTT tăng cao kỷ lục.

 

Ý tưởng sinh viên

hr
hr
hr

Ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) là ngành thế mạnh nhất của Swinburne (Việt Nam). Mục đích của chương trình là tối đa hóa năng lực làm việc trong ngành CNTT của sinh viên. Trong quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở việt nam và trên thế giới, nhu cầu nhân lực cho ngành CNTT tăng cao kỷ lục. CNTT đang đóng góp một vai trò vô cùng to lớn trong đời sống của con người. Chính vì thế, Swinburne (Việt Nam) cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng chuyên môn, mang lại nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên.

Sinh viên học tập chuyên ngành này còn có lợi thế được tiếp cận thực tiễn với các công nghệ đang được nghiên cứu và áp dụng của Tập đoàn FPT – Một đơn vị đi tiên phong trong chuyển đổi số tại Việt Nam và trên thế giới. Việc liên kết giữa Swinburne và Tổ chức Giáo dục FPT sẽ tạo điều kiện cho sinh viên không chỉ học tập trong một môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, có kiến thức chuyên môn vững chắc, mà còn được thực hành và đào tạo cùng với đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin đang làm việc trên toàn cầu tại Tập đoàn FPT.

Các chuyên ngành thuộc Ngành công nghệ thông tin:

  • Software Technology – Công nghệ Phần mềm
  • System Management – Quản trị Hệ thống

Ngày 14 tháng 5 năm 2019, tại “Hội thảo quốc tế về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho Cách mạng công nghiệp 4.0tại Việt Nam”, GS. Prasuna Reddy, Trưởng khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ SUT bày tỏ hi vọng sự hợp tác giữa ĐH Công nghệ Swinburne (Australia) và Tổ chức Giáo dục FPT sẽ phát triển bền vững, mang lại chương trình đào tạo Công nghệ hàng đầu Việt Nam.

 

ảnh

Đại Học Công nghệ Swinburne (Melbourne, Australia) là một trong những trường ĐH lớn ở Úc và nay đã mở chi nhánh ở Việt Nam. Là sinh viên khóa đầu tiên của trường, trải qua khóa học Global Citizen và chuyên ngành IT, mình đã làm quen được nhiều bạn ở trường nó sẽ giúp ích cho cuộc sống em sau này. Chương trình học chuyên ngành rất thực tiễn, các giảng viên rất nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ…

Khổng Mạnh Đức

Chuyên ngành IT, đại học Swinburne Việt Nam

Tin tức