Minor - Quảng cáo

Minor là một tập hợp c gồm 4 học phần với 50 điểm tín chỉ mà sinh viên có thể được chọn học bên cạnh các môn học tự chọn riêng lẻ khác trong ngành.

Minor:  Quảng cáo

Các môn học khi chọn minor Quảng cáo:

ADV10001 – Principles of Advertising
ADV20001 – Advertising Issues: Regulations, Ethics & Cultural Considerations
ADV20002 – Concept Development and Copywriting
ADV30001 – Advertising Media Planning and Purchasing
5/5 - (1 bình chọn)