Swinburne > News > Ngành Công nghệ Thông tin > 8 phát triển công nghệ trong tương lai

8 phát triển công nghệ trong tương lai

Từ Lê Nguyên – Swinburne Việt Nam


Ngành Công nghệ Thông tin

IoT – Cơ hội rộng mở trong tương lai với thế hệ Z

  IoT là thuật ngữ được nhắc đến rất nhiều trong các diễn đàn công nghệ trong những năm gần…

Tại sao chương trình học bổng của Swinburne Việt Nam có tên “Thắp sáng tương lai”?

  Chương trình học bổng “Thắp sáng tương lai” của Swinburne Việt Nam đã bước đến giai đoạn thứ 4.…

IoT và các ứng dụng trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0

IoT là vấn đề hiện nay đang được rất nhiều người quan tâm đến công nghệ thông tin nhắc đến.…