Chương trình trao đổi và chuyển tiếp tại Swinburne

Trong quá trình học, sinh viên có thể lựa chọn học tập tại Swinburne tại Melbourne, Australia thông qua một kỳ trao đổi hoặc chuyển tiếp.

Việc học tập tại Australia sẽ giúp bạn nhiều trải nghiệm cực kỳ mới mẻ, từ môi trường sống, phong cách sống đến văn hóa. Ngoài ra, việc học tập tại Australia sẽ giúp bạn có thể trở nên tự lập hơn. Việc trao đổi hay chuyển tiếp giúp bạn:

  • Cải thiện khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp cũng như môi trường nghiên cứu
  • Kết thêm bạn mới, mở rộng mối quan hệ, từ đó khám phá nhiều nền văn hoá mới lạ
  • Học cách tư duy theo mindset của người nước ngoài và phát triển các kỹ năng mềm
  • Tìm kiếm cơ hội tuyển dụng từ các công ty quốc tế.

Chương trình Trao đổi (Exchange Program)

Sau khi nhập học và hoàn tất ít một học kỳ tại Swinburne Việt Nam, bạn có thể đăng ký chương trình trao đổi. Sinh viên có thể chọn tham gia trao đổi tới Melbourne, Australia.

Chương trình học tại Swinburne Việt Nam và tại Swinburne Australia là hoàn toàn tương đương lên sinh viên được chấp nhận chuyển đổi tín chỉ.

Học phí của chương trình trao đổi sẽ tuỳ thuộc vào đối tác của Swinburne Việt Nam. Sinh viên phải đóng thêm một khoản phí khi học tại Swinburne Australia hoặc tại Swinburne Malaysia. Mức phí sẽ thay đổi trong từng thời điểm, thời kỳ. Thông thường học phí sẽ khoảng 6000 USD cho học trao đổi tại Australia và 4000 USD cho học tại Malaysia.

Ngoài ra, một số trường đối tác của Swinburne Việt Nam không thu phí cho chương trình trao đổi. Vì vậy, để cập nhật thông tin mới nhất của chương trình này, sinh viên có thể liên hệ với bộ phận Dịch vụ sinh viên StudentHQ.

Chương trình Chuyển tiếp (Transfer Program)

Sinh viên hoàn toàn có thể chuyển tiếp sang Melbourne hoặc các Campus khác thuộc Swinburne, sau khi hoàn thành chuyển tiếp tín chỉ. Với thành tích học tập tốt, sinh viên sẽ có cơ hội nhận được học bổng chuyển tiếp lên đến 25%.

Khi học theo chương trình Chuyển tiếp bạn sẽ phải trả toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở tại Melbourne hoặc các nước khác. Sinh viên vui lòng liên hệ tới StudentHQ sẽ hỗ trợ các thông tin.

 

 

 

4/5 - (1 bình chọn)