Hệ thống các quy định

Swinburne Việt Nam thực hiện theo các quy định tiêu chuẩn liên quan tới đào tạo, dịch vụ và các quy tắc ứng xử như đang được áp dụng tại Swinburne University of Technology, Australia. Swinburne Việt Nam hoạt động tại Việt Nam nên cũng tuân thủ một số qui định liên quan của pháp luật Việt Nam và Đại học FPT.

Những quy định mà sinh viên trước khi nhập học và trong quá trình học tập bao gồm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rate this option