Hướng dẫn đăng kí môn học

Sinh viên có thể đăng kí môn học theo các bước được hướng dẫn dưới đây:

 

Bước 1: Đăng nhập vào phần My Enrolment bằng mã sinh viên và mật khẩu tại: https://s1.swin.edu.au/eStudent/login.aspx

Bước 2: Chấp nhận các điều khoản và điều kiện của chúng tôi bằng cách chấp nhận tiếp tục truy cập theo đường link

Bước 3: Xem kế hoạch học tập của bạn. Tất cả các môn học đều sẽ được liệt kê trong phần kế hoạch học tập của bạn.

Bước 4: Lựa chọn (các) môn học mà bạn muốn học và sau đó chọn kì học và loại hình học tập tại các mục nhỏ ở dưới.

Bước 5: Tích vào các ô lựa chọn bên cạnh tên (các) môn học mà bạn muốn lựa chọn

Bước 6: Tích vào nút Đăng kí ở góc cuối màn hình

Bước 7: Kiểm tra lại và đảm bảo rằng tất cả các thông tin hiển thị về môn học đều chính xác, sau đó ấn nút Xác nhận

Bước 8: Để xem lại phần tóm tắt về các môn học bạn đã lựa chọn, ấn vào mục Môn học đăng kí hiện ở phía bên trái màn hình.

1/5 - (4 bình chọn)