Khóa học Online

Sinh viên Swinburne Việt Nam hiện tại học tập theo mô hình Classroom coursework theo đó sinh viên học tập theo sự hướng dẫn của Giảng viên theo từng môn học. Việc học tập và thực hành được thực hiện trên lớp học tại Campus. Trong tương lai gần, sinh viên ở Việt Nam có thể đăng ký và tham gia các môn học online được cung cấp trực tiếp từ ĐH Công nghệ Swinburne (Australia) tại đây. Hiện Swinburne Việt Nam đang thảo luận với Swinburne Australia để sớm triển khai việc tham gia học online cho học viên tại Việt Nam.

Swinbune Việt Nam cũng tạo điều kiện giới thiệu các khóa học online (không có tín chỉ) cho học sinh bổ sung các kỹ năng, chứng chỉ cần thiết theo nhu cầu và ngân sách cá nhân của mỗi sinh viên trên các hệ thống đào tạo trực tuyến thuộc liên kết hợp tác với tập đoàn FPT như:

 

 

Rate this option