Lễ tốt nghiệp

Sinh viên hoàn thành chương trình học đủ môn học và tín chỉ yêu cầu tại Swinburne Việt Nam sẽ được nhận Bằng tốt nghiệp trực tiếp từ Swinburne University of Australia. Nội dung hình thức của Bằng tốt nghiệp giống như bằng của sinh viên sang học tập tại Australia. Sinh viên có thể nhận bằng trực tiếp tại văn phòng của Swinburne Việt Nam, hoặc đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp được tổ chức hằng năm tại Việt Nam vào tháng 11. Sinh viên cũng có thể đăng ký nhận Bằng tại Swinburne Australia theo thời gian được thông báo. 

z3888384542510 306dd0cd809ca94c0e279c5292132a3b scaled

Bằng tốt nghiệp sinh viên ngành Công nghệ thông tin (chuyên ngành Quản trị hệ thống) đã nhận tháng 11 năm 2022.

Để nhận bằng và tham dự lễ tốt nghiệp, sinh viên cần đáp ứng đủ các yêu cầu về tốt nghiệp chi tiết TẠI ĐÂY.

Thông tin về lễ tốt nghiệp sẽ được Swinburne Việt Nam thông báo trong email gửi tới sinh viên, thường sẽ là ít nhất bốn tuần trước lễ tốt nghiệp. Khi sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp cần tuân thủ các qui định tổ chức buổi lễ có truyền thống hằng trăm năm của Swinburne University of Technology. 

Sinh viên tham dự Lễ tốt nghiệp cần có trang phục đúng yêu cầu của Swinburne. Sinh viên có thể thuê hoặc mua trang phục cử nhân được thiết kế riêng cho ngành học tại Swinburne được thông báo hằng năm (Ví dụ phí thuê: 250,000 VNĐ, phí mua 1,300,000 VNĐ). Ngoài ra, sinh viên có thể tự mua thêm một số vật phẩm tốt nghiệp khác ví dụ Gấu tốt nghiệp, phù hiệu, vật phẩm kỷ niệm (Ví dụ Gấu tốt nghiệp  bán với giá 250,000 VNĐ). Các khoản phí này sẽ được thông báo trong email xác nhận lịch tốt nghiệp mà Swinburne Việt Nam sẽ gửi cho sinh viên.

Bạn bè và người thân của sinh viên tham gia dưới sự hướng dẫn và đăng ký trước với ban tổ chức. Mọi thông tin hỗ trợ sinh viên vui lòng liên hệ tới studentHQ – 19006412.

2.7/5 - (4 bình chọn)