Swinburne > Option > Quy định đào tạo > Lễ tốt nghiệp

Lễ tốt nghiệp

Swinburne Việt Nam sẽ phân bổ lịch lễ tốt nghiệp cho các bạn sinh viên khi các bạn đã đủ điều kiện được tốt nghiệp. Thông tin về lễ tốt nghiệp sẽ được Swinburne thông báo trong email mà trường gửi cho bạn, thường sẽ là ít nhất bốn tuần trước lễ tốt nghiệp. Ngày công bố kết quả của môn học cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến ngày lễ tốt nghiệp của bạn. Khoảng thời gian từ ngày công bố kết quả môn học đến lễ tốt nghiệp của bạn thường ít nhất là bốn tuần.

Mỗi sinh viên sẽ phải nộp phí cho buổi lễ tốt nghiệp của mình. Khoản phí tốt nghiệp sẽ bao gồm:

  • Bộ trang phục cử nhân
  • Mũ cử nhân (sinh viên được giữ lại)
  • 2 vé khách mời
  • Phí tổ chức chương trình tốt nghiệp
  • Tiệc nhẹ sau lễ tốt nghiệp cho bạn và khách mời đi cùng

Khoản phí cho lễ tốt nghiệp cũng sẽ được thông báo trong email xác nhận lịch tốt nghiệp mà trường sẽ gửi cho sinh viên. Ngoài ra, nếu bạn muốn mời thêm khách mời đến dự, bạn sẽ phải nộp thêm phí cho mỗi người và số lượng vé có hạn.