Hỗ trợ sinh viên quốc tế tại Swinburne Việt Nam

Sinh viên quốc tế được Swinburne chào đón và hỗ trợ, cả trong khuôn viên trường và chương trình học online. Sinh viên quốc tế có thể tham gia học tập dài hạn hoặc tham gia các kỳ trao đổi, chuyển tiếp ngắn hạn tại Swinburne Việt Nam.

Swinburne đảm bảo với sinh viên rằng dù bạn ở đâu, bạn cũng sẽ được hưởng chất lượng giảng dạy, các lựa chọn học tập trong môi trường quốc tế. Bạn có thể xem thông tin chi tiết trang Links tới sinh viên quốc tế kèm theo.

https://www.swinburne.edu.au/life-at-swinburne/international-students/ 

Nếu Sinh viên quốc tế thắc mắc về việc học hoặc cần hỗ trợ có thể liên hệ với bộ phận StudentHQ Swinburne để được hướng dẫn.

 

Student HQ – Phòng 101, Tầng 1, Swinburne Việt Nam

Dr Marisha McAuliffe – Director of StudentHQ
Email: mbmcauliffe@swin.edu.au
 

Ms. Nguyễn Thị Đào  –  Student Support Officer

Email: daonguyen@swin.edu.au

Ms. Nguyễn Minh Ngọc (Bonnei) – Student Life Officer

Mr. Yos Iwanczuk – Student Life Officer

Hotline: 0795 089 998

Email: studenthq-vn@swin.edu.au


Dịch vụ sinh viên