Các mốc thời gian quan trọng

 

  • Trước ngày 10 tháng 7 năm 2019: Xác nhận đăng ký và sinh viên nộp phí nhập học cho học kỳ đầu tiên, khoản phí này sẽ không được hoàn trả nếu người nộp đơn thay đổi mong muốn đăng ký vào Swinburne Việt Nam.

 

  • Trước ngày 15 tháng 8 năm 2019: Sinh viên nộp hồ sơ để đăng ký và hoàn thiện thủ tục ghi danh.

 

  • Ngày 3 – 4 tháng 9 năm 2019: Hoàn thiện hồ sơ nhập học; tổ chức một bài kiểm tra tiếng Anh để sắp xếp cho những sinh viên cần kiểm tra đầu vào tiếng Anh mà không cần chứng chỉ tiếng Anh (B2 hoặc IELTS 6.0).

 

  • Ngày 5 tháng 9 năm 2019: Lễ khai giảng các chương trình Cử nhân 2019

Khởi đầu chương trình học tại Swinburne Việt Nam

Chính sách sinh viên

Các mốc thời gian quan trọng

Hỗ trợ Đăng nhập Email, Wi-fi, hệ thống thông tin

Bitnami