Ngày hội Định hướng

“Every adventure requires a first step.”

Đó là lý do tại sao ở Swinburne, chúng tôi nhấn mạnh vào Định hướng. Đây là cơ hội để bạn chuẩn bị và có được tất cả các hành trang bạn cần cho hành trình học tập phía trước. Bạn cũng có khả năng kết bạn thật nhiều và những kỷ niệm lâu dài.

Chúng tôi đang lên kế hoạch cho Định hướng học kỳ tháng 9 năm 2020.

 


Khởi đầu chương trình học tại Swinburne Việt Nam