Hỗ trợ sinh viên

Tìm hiểu cách tìm studentHQ, lấy thẻ ID của bạn và truy cập các hình thức hỗ trợ khác nếu bạn cần.

ID Sinh viên

ID sinh viên Swinburne của bạn cho phép bạn truy cập vào các dịch vụ và cơ sở vật chất trong các cơ sở của Swinburne, tích hợp thẻ thư viện của bạn và nhận dạng cho các kỳ thi. Bạn có thể thu thập ID sinh viên của mình từ studentHQ, ở bất kỳ trường nào, khi bạn đăng ký khóa học. Khi bạn thu thập ID sinh viên của mình, hãy đảm bảo bạn mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh, chẳng hạn như hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe, cùng với bạn. Bạn có thể sử dụng thẻ Centrelink hoặc Medicare nếu bạn không có giấy tờ tùy thân có ảnh. Nếu bạn là một sinh viên Swinburne đang học trực tuyến tất cả các đơn vị của bạn, hãy liên hệ với studentHQ để nhận thẻ ID của bạn. Thẻ sinh viên, không có ảnh, sẽ được gửi qua thư khi đăng ký của bạn đã hoàn tất.

Sinh viên trực tuyến Swinburne

Sinh viên đang tham gia Swinburne Online có thể liên hệ bộ phận Chăm sóc sinh viên để lấy tài khoản ID. Thẻ sinh viên, không có ảnh, sẽ được gửi qua thư khi đăng ký của sinh viên đã hoàn tất.

Thay thế thẻ sinh viên của bạn

Để đảm bảo không ai có thể mượn bất cứ thứ gì trong thẻ của bạn, hãy cho Phụ trách Thư viện biết càng sớm càng tốt nếu thẻ sinh viên của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp. Sinhv iên chịu trách nhiệm với tài liệu được mượn trên thẻ của sinh viên. Bạn có thể nhận được một thẻ thay thế từ studentHQ. Nếu bạn mất thẻ, bạn cần trả USD 40 để thay thế. Nếu thẻ của bạn bị đánh cắp, chúng tôi sẽ miễn phí thay thế nếu bạn có thể cung cấp cho chúng tôi báo cáo của cảnh sát hoặc tuyên bố theo luật định. Nếu thẻ sinh viên của bạn đã hết hạn, bạn có thể nhận được một thẻ thay thế từ studentHQ miễn phí. Số học sinh của bạn đã thắng Thay đổi ngay cả khi chi tiết đăng ký của bạn thay đổi hoặc nếu bạn đã hoàn thành nghiên cứu trước đó với Swinburne và đang quay lại học với chúng tôi một lần nữa. Khi bạn đã nhận được thẻ thay thế, hệ thống sẽ cập nhật qua đêm và thẻ và quyền truy cập của bạn sẽ sẵn sàng để sử dụng vào ngày hôm sau.

Tìm Hướng dẫn sinh 

Có rất nhiều điều chỉnh để khi bạn bắt đầu khóa học mới. Một người cố vấn là một sinh viên có kinh nghiệm từ khóa học hoặc giảng viên của bạn, người giúp sinh viên đại học và sau đại học mới chuyển sang cuộc sống đại học. Người cố vấn giúp bạn phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công tại trường đại học và cung cấp lời khuyên về việc hòa nhập với cộng đồng Swinburne. Họ sẽ hướng dẫn và hỗ trợ bạn trong năm đầu tiên, và giúp bạn gặp gỡ sinh viên và xây dựng mạng lưới. Họ cũng có thể giúp bạn liên lạc với các dịch vụ và hỗ trợ bạn cần. Dịch vụ của họ hoàn toàn miễn phí.

Trở thành Hướng dẫn sinh của Swinburne Việt Nam

Người cố vấn là những sinh viên Swinburne hiện tại, những người hỗ trợ sinh viên mới ổn định cuộc sống đại học. Trở thành một người cố vấn là một kinh nghiệm bổ ích và sẽ giúp bạn phát triển các kỹ năng có giá trị bởi các nhà tuyển dụng tiềm năng.

Tại sao trở thành một người Hướng dẫn sinh?

Giúp các sinh viên khác thực hiện tiềm năng của họ tại trường đại học Cải thiện khả năng tuyển dụng của bạn bằng cách học các kỹ năng như giao tiếp, lãnh đạo và kết nối mạng Có được số giờ mà bạn có thể dành cho Chương trình Tình nguyện Cuộc sống Sinh viên và Chương trình Nhà lãnh đạo mới nổi Mở cánh cửa để trở thành trợ lý đồng đẳng hoặc trưởng nhóm nghiên cứu.

Yêu cầu đối với Hướng dẫn sinh

Sinh viên cần phải đáp ứng các tiêu chí nhất định trước khi nộp đơn để trở thành một cố vấn. Bạn nên có:

  • kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian tốt
  • một khả năng thường xuyên gặp gỡ với người được hướng dẫn
  • sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và khuyến khích người khác
  • thể hiện sự gắn kết thành công với cuộc sống đại học
  • hoàn thành một học kỳ học tập tại Swinburne với kết quả học tập khả quan.

Hỗ trợ sinh viên quốc tế Sinh viên thắc mắc về việc học hoặc cần các hỗ trợ khác có thể liên hệ với Bộ phận Sinh viên Quốc tế hoặc Giáo viên Hướng dẫn.


Khởi đầu chương trình học tại Swinburne Việt Nam