Swinburne > Subjects > Dự án tư vấn doanh nghiệp

Dự án tư vấn doanh nghiệp

DỰ ÁN TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

BUS30009      |       12.5 Tín chỉ       |       Địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian học                                             Giờ học

Một học kỳ                                                 36 giờ

Điều kiện tiên quyết

BUS30024 Thực hành kinh doanh sáng tạo tiên tiến

Điều kiện đồng thời

 

Mục tiêu môn học

Môn học này là cơ hội sử dụng các kiến thức đã học và tham gia vào các dự án tư vấn thực tế. Các nhóm này sẽ được làm việc trong một dự án giải quyết vấn đề trực tiếp từ các doanh nghiệp và tổ chức nói chung. Các đội nhóm sẽ làm việc với trưởng nhóm, với nội dung dự án cụ thể. Trong tuần cuối cùng, các nhóm sẽ đưa ra kết quả và đề xuất thông qua bài thuyết trình và một bản báo cáo bằng văn bản. Môn học giúp phát triển và nâng cao kỹ năng việc làm cho sinh viên.

Sinh viên hoàn thành môn học này sẽ có thể:
1. Áp dụng các tổng quan & nguyên tắc kinh doanh, các vấn đề kỷ luật và kiến thức vào bối cảnh thực tế và phát triển sự độc lập về trí tuệ để trở thành người có khả năng phản xạ nhanh nhạy.
2. Thực hiện và đánh giá nghiên cứu từ nhiều nguồn khác nhau, từ đó đưa ra những phán đoán để giải quyết một loạt các vấn đề phát sinh trong bối cảnh kinh doanh.
3. Truyền đạt các lập luận kinh doanh phù hợp với đối tượng, thông qua nhiều phương tiện truyền thông.
4. Hợp tác làm việc trong các hội nhóm và tạo ra các giải pháp sáng tạo phù hợp với mục đích,được tác động của các quyết định kinh doanh.

Kỹ năng nhận được

• Kỹ năng làm việc nhóm
• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng phân tích
• Kỹ năng giao tiếp
• Khả năng giải quyết những vấn đề lạ
• Khả năng làm việc độc lập